سفارش تبلیغ
صبا

اگربامن نباشی غزلها ، بی معنااست ... اگربامن نباشی دل ، بی توت

 

اگربامن نباشی غزلها ،

بی معنااست

اگربامن نباشی دل ،

بی توتنهااست

منم مجنون وعیسی  ،

توهستی

همان دم. نفسهایم ،

توهستی

به دریا میروم ،

مجنون وشیدا

پری قصه ی دریا ،

تو هستی

تولب بکشا که آهنگ لبت ،

رویا گشته

همه حرف وحدیثت ،

رویا گشته

نوشت کاتب دلت ،

سنک صبوراست

مراهمراه ببر ،

غلام تنها گشته

 

غ..ر..آ[ چهارشنبه 97/1/22 ] [ 12:3 عصر ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

باعشوه وناز ، توچه زیبا کلامی ... بااین دل بیچاره چه کردی . که

باعشوه وناز ،

توچه زیبا کلامی

بااین دل بیچاره چه کردی .

که بنامی

بردی به هرسو ،

توهوش وحواسم

پروا نکرد دل دیوانه ،

دُردانه خاصی

خوردم به جانت قسم ،

آهسته و آرام

میمیرم اگر ردشوی ،

با من نباشی

ازکوچه گذشتی ،

توآهسته وخاموش

بردی دلکم را ،

ونکردم فراموش

ردمیشوی وبی خبراز ،

حلال رویت ؟

ایستاده غلام ،

به نورماهتاب رویت

آمد سراغم غم جانگاه ،

که بسوزم

گفتم دلکم چه خوش ،

به دامش فتادم

 

غ..ر..آ[ شنبه 97/1/18 ] [ 2:38 عصر ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

کجاباید برم ، بی خاطراتت .... مگه میشه تورا ، یاد نیارم

 

کجاباید برم ،

بی خاطراتت

مگه میشه تورا ،

یاد نیارم

کجاباید برم ،

حتی یه لحضه

بدون فکرتو ،

سربزارم

چه کرد بادلم ،

معشوق دلها

محاله بی تو ،

طاقت بیارم

کجاباید برم ،

رخساررعنا

توراهرثانیه ،

یاد نیارم

کجاباید برم ،

بی سرنخ

که ردپایت ،

را نبینم

توبدعهدی نکردی ،

هیچ روزی

ومن رد تورا ،

هرجا دیدم

جوانی کردم و ،

بی تواما

توهیچگاه ازغلام ،

دورنبودی

 

غ..ر..آ[ چهارشنبه 97/1/15 ] [ 8:59 عصر ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

دست مرا بیا بگیر ، آغوش برات بازمیکنم .... بیا نوازشم بکن ، من

دست مرا بیا بگیر ،

آغوش برات بازمیکنم

بیا نوازشم بکن ،

منهم تورا نازمیکنم

دلگیرم ازاین شبا ،

بیا شب وازمن بگیر

یک نشان دارم زتو ،

این نشانم ونگیر

نمیره ازسرم بیرون ،

چونکه دلت پیش منه

عشق ومیگن دیوانگی است ،

ازاین جنون من بدترم

دل من وخالی نکن ،

خسته ازاین دلتنگیم

تقاص عشق توچیه ،

بگوبها شوبدم

واسه به عشقم برسم ،

به هرکویی سرمیزنم

بازم نیامد سرعقل ،

آخ. این دل دربدرم

چشم انتظارتم ومن ،

جونم و واسط دادم

به پات میشینم وببین ،

ازپا نیفتادم بیا ؟

ببین چه سخت بی کسی ،

پشتم و خالی نکن ؟

حس کن عضابم نده ،

دل غلام وخالی نکن

 

غ..ر..آ[ چهارشنبه 97/1/15 ] [ 8:55 عصر ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

شمع شب سوزم و ، ازمن دلگیرمشو .... لحظه ای بی خنده ، ازپیشم دو

شمع شب سوزم و ،

ازمن دلگیرمشو

لحظه ای بی خنده ،

ازپیشم دور نشو

بغض بارانم ،

بیا چترم شو

کُرگرفتم تب دارم ،

ازپیشم مرو

دردعشقت دارم و ،

میسوزام مرو

ای طبیب دل واپسی را ،

ازنگاهم بخوان

لحظه هامان خوب میشه ،

باغلام همراهم بمان

بازتواصرارمیکنی و ،

من نازکشم

برهوای بام بیشین ،

تاکه نقشت کشم

غ..ر..آ[ یکشنبه 97/1/12 ] [ 2:2 عصر ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

اینهمه فتنه زیبا ، بهرچه است .... دل به دنبال رعنای ، تو است

اینهمه فتنه زیبا ،

بهرچه است

دل به دنبال رعنای ،

تو است

توچه دامنکشان میروو ،

می ریزم برهم

بس کن دل دیوانه ،

تو نیریزبرهم

هردم این دلهردارم ،

پنجره را بازکنم

توشوماه و ،

من عاشق براندازکنم

توهمه کس غلام و ،

دلم با توخوشه

ترس بی توبودنم ،

آخرمرامیگشه

 

غ..ر..آ[ جمعه 97/1/3 ] [ 3:47 عصر ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

آن رخش پریوش بیارد عشقم شده ازمن ، فراری .... ثابت قدم و ، به

آن رخش پریوش بیارید

عشقم شده ازمن ،

 فراری

ثابت قدم و ،

به پایش ماندم

توخوب منی و ،

خوبترآری

بی تو میرسم ،

به گریه هرشب

ازحاله پریشم ،

خبرتوداری ؟

حرف توبرایم ،

حجت

من غیرتو کس ،

ندارم ندارم

این سینه دم از ،

نفسهای تودارد

ازپیش من هرگزنرو،

نمی گذارم

دل میبری ازغلام مگر ،

وفانداری

ای بی وفا بگو ،

کی قصد آمدن داری ؟

 

غ..ر..آ[ جمعه 97/1/3 ] [ 3:29 عصر ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

دیگر امکانات


بازدید امروز: 43
بازدید دیروز: 86
کل بازدیدها: 65721