سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دو مویت را رها کردی ،

دو مویت را رها کردی ،

دلم دربند کردی

دوپایم را به بند کردی ،

عجب کردی.عجب کردی

اگراز بند رها گردد ،

پا

بُرد آخر بند دل ،

جانا

نیفتاده نفس درقفس ،

سینه درتب وتاب است

اگربکشاید در او ،

غلام فکرپرواز است

غ..ر..آ[ یکشنبه 97/5/28 ] [ 3:32 عصر ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

فکرتوتنها ازهمه ، دورم کرد ... بسته ام روی همه چشم ودل ، کورم

فکرتوتنها ازهمه ،

دورم کرد

بسته ام روی همه چشم ودل ،

کورم کرد

ازدل دیوانه خواستم ،

فراموشت کنم

فکردوریت مرا ،

سخت عذابم کرد

چشم به راهت بودم و ،

عاشقترازهر روز

با غزلهای توهرروز ،

 روحم عادت کرد

قبل تویخ بود غلام ،

آرام بی روح ولی

عشق توآمد سراغم ،

آبم کرد

سهم من ازعشقت ،

تنهایی چرا ؟

یک جهان عاشق و ،

تنها یت خربم کرد

غ..ر..آ[ شنبه 97/5/27 ] [ 12:24 عصر ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

بازآمد وشب. مهتاب ، سراغم نگرفت

بازآمد وشب. مهتاب ،

سراغم نگرفت

این دل شده بی تاب ،

سراغم نگرفت

یک لحظه حلال ابرویش ،

 دیدم

آخرچه کنم این دل ،

آرام نگرفت

چرخ میزدم هرطرف ،

اختران خندیدن

با آنهمه اختر شیدا ،

دل آرام نگرفت

آمد سحراز ره با هله هله ی ،

کبک خرامان

باهله هله ی مرغ سحرخوان ،

غلام آرام نگرفت

باآنهمه نغمه وغزل و ،

گل وآواز

بی تو مه من دل ،

آرام نگرفت

 

غ..ر..آ[ چهارشنبه 97/5/24 ] [ 3:58 عصر ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

هرشب این مه ، گیسوپریشان میکند

هرشب این مه ،

گیسوپریشان میکند

روزچو درمی آید ،

آفتاب

هم زماچهر و ،

هم موپنهان میکند

خودنمایی میکند شبها ،

میان اختران

میزند چرخ فلک ،

خودنمایی میکند

ای فلک گردونه دست کیست ،

با ماچرا ؟

با غلام هم چرخ ،

بازی میکند

 

غ..ر..آ[ شنبه 97/5/20 ] [ 4:35 عصر ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

موی توتاب میخورد وقتی نسیم ، می وزد .... دیده ازخواب می پرد ،

موی توتاب میخورد وقتی نسیم ،

می وزد

دیده ازخواب می پرد ،

وقتیکه شب میرسد

پیش توخم شد و ،

دست رد برخواب زد

پیش چشم روشنت ،

قلبم  تند میزند

داشتنت ساده نیست ،

فکرش عذابم میدهد

زین گذر تذکره را ،

مهرعذاب میزند

میخورد موی تو تاب و ،

بی تاب میشوم

آن نگاهت تیربرقلب ،

غلام میزند

 

غ..ر..آ[ سه شنبه 97/5/16 ] [ 9:46 عصر ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

عشق اگر بود ، چرامشکل؟ عشق آغاز بود ، ولی مشکل

عشق اگر بود ،

چرامشکل؟

عشق آغاز بود ،

ولی مشکل

بایدازباد وطوفان ،

گذرکرد

باخزان درچشم لیلی ،

سفرکرد

روزگاران چراخالیست ،

جای شان ؟

رد پایش راهم ،

شست باران

ازمی ومینا وساقر ،

هیچ نماند

مست دنیاغلام است و ،

جا ماند

آمد ازچشم اشک ،

جای. می درساقرم

رفتن آن یاران وساقر ،

بجا مانده

 

غ..ر..آ[ دوشنبه 97/5/15 ] [ 4:40 عصر ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

من مست دیدار تو و ، تونقره افشان می کنی

 

من مست دیدار تو و ،

تونقره افشان می کنی

من مست دیدارتو و ،

مرا پریشان می کنی

من مست دیدار تو و ،

مرا تو حیران کردی

چشمان بیمار مرا ،

تودرمان کردی

هرجا که نشستم و نظرکردم ،

چشم مست توبود

بیچاره غلام که عاشق ،

بدمستی تو بود

 

غ..ر..آ[ شنبه 97/5/13 ] [ 10:51 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

وای ازاین دیدگان ونرگس تو ، نگهت درنگهم ترانه شد

وای ازاین دیدگان ونرگس تو ،

نگهت درنگهم ترانه شد

خرمن گیسوی نسترنت ،

شیوه غزل و ترانه شد

نگهت بی خطا بود و ،

هدف صورت دل

شیوه ات بی خطا بود و ،

غلام دیوانه شد

به تن خسته من دست بکش ،

مرحم روح

عاشقی اگرخطاست ،

بکن مرا قبضه روح ؟

 

غ..ر..آ[ جمعه 97/5/5 ] [ 1:53 عصر ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

غزلی تقدیم به امام رئوف

خرمن زلف تورا باد صباه ،

شانه کشید

بهرچی قهرکنم. زلف رهایت ،

مرا میکشید

پیش رویم. توهمان ،

باغ بهشتی یاس من

دست تو باده وآن ،

بلبل مست مرا میکشد

دخمه لب بودم و ،

پیش توشکفت لبم

غنجه بسته ی باغ ،

پیش تو قد میکشید

گرمی بوسه خورشید ،

برتافت بربام تو

نگهم سوی تو بود و ،

سردی پرکشید

من خسته به این باورم ،

ای رِئوف

که هزاران غلام را ،

به پابوس کشید

 

غ..ر..آگل تقدیم شما[ سه شنبه 97/5/2 ] [ 9:29 عصر ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

نگاهت مثل یک ، لبخند همیشه

نگاهت مثل یک ،

لبخند همیشه

لبم ازطرح لبت ،

خندان میشه

وقتی غرقه نگاهت میشم ،

درقاب چشمات

اگرآتش بباره از نگاهت ،

ازاین سوختن.دلم رضی میشه

همان حسی که داشتن رفیقان ،

به این خاک کبیردادند ورفتن

سفرکردن سبکبال وسبکبال ،

به بام آرزوها شان رفتن

نباشی باغ دل گل نداره ،

که بی توعطربو نداره

ازاین حیرونه غلام که دنیا ،

خدا داره وناخدا نداره

میخوام باشم که آنجاهواشم ،

نسیمش هوای توباشه

مثل رویا نباشی که هرشب ،

که با رویاهایم آشنا شه

 

غ..ر..آ[ سه شنبه 97/5/2 ] [ 7:40 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

دیگر امکانات


بازدید امروز: 41
بازدید دیروز: 73
کل بازدیدها: 319867