سفارش تبلیغ
صبا ویژن

میلیون میلیون برگ پائیز ، به پایت ریخت ...

 

میلیون میلیون برگ پائیز ،

به پایت ریخت ...

 

نقاش خالق جهان ...

میلیون میلیون رنگ الوان ...

 

میریزد ازپنجره جهان ...

درامتداد راهت ...

 

واین قطارزندگیست ...

میلون میلیون برگ پائیز ...

غ..ر..آ

 [ جمعه 100/7/30 ] [ 10:2 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

من منتظرمهمان و ، یک جرعه زندگیم ...

من منتظرمهمان و ،

یک جرعه زندگیم ...


منتظرمهمان و ...

دل خوش ...


یک احوالپرسی و ...

یک فنجان زندگیم ...


بی کینه وکنایه ...

منتظردعای همیشگی ام ...

غ..ر..آ[ یکشنبه 100/7/25 ] [ 9:32 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

صد داغ اگربردلم بگذارند ، فردا دل. بسراغِ !... تو رعنا خواهم ر

صد داغ اگربردلم بگذارند ،

فردا دل. بسراغِ !...

تو رعنا خواهم رفت ...

امروزکه قناری دلم ...

میخواند عشق است !...

روزدگرم سراغ ...

رعنا خواهم رفت ...

بلبل به ترانه ...

قمری ها مست ...

من بانغمه ی تو و ...

ترانه خواهم رفت ...

 غ..ر..آ[ شنبه 100/7/24 ] [ 8:4 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

تورفتی:خدا پشت وپناهت ، هنوزم دیده ام مانده براهت ...

تورفتی:خدا پشت وپناهت ،

هنوزم دیده ام مانده براهت ...

سفرکردی با پَرمهتاب ؟...

دلم منتظر ودرالتهاب ...

من منتظرِعاشق وآن ...

مرهمِ خورشید نگاهت ...

شبنم باعطرتوخوشگیده ...

برلب گلها ...

خوشگیده به در ...

منتظرانِ ِنگاهت ...

 

غ..ر..آ[ شنبه 100/7/24 ] [ 8:1 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

تورفتی:خدا پشت وپناهت ، هنوزم دیده ام مانده براهت ...

تورفتی:خدا پشت وپناهت ،

هنوزم دیده ام مانده براهت ...

سفرکردی با پَرمهتاب ؟...

دلم منتظر ودرالتهاب ...

من منتظرِعاشق وآن ...

مرهمِ خورشید نگاهت ...

شبنم باعطرتوخوشگیده ...

برلب گلها ...

خوشگیده به در ...

منتظرانِ ِنگاهت ...

 

غ..ر..آ[ شنبه 100/7/24 ] [ 8:1 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

به سرزلف تودوختم زلف ، عاقبت زلف توشد شیدائی ...

به سرزلف تودوختم زلف ،

عاقبت زلف توشد شیدائی ...

همه عالم زلف تومیبینن و ،

دل من پیچش موی ترا ...

در دلم هیچ نگنجید جز ،

همین عشق و رسوائی ...

گفته: بودم ،

ازقدحش باده می گیرم ...

وقت آن است که به عهد ،

وفا کنی زین رسوائی ...

غ..ر..آ[ پنج شنبه 100/7/15 ] [ 9:51 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

آنچه کرد چشمان توبا دلم ، رسم تعظیم آموخت در دلم ...

آنچه کرد چشمان توبا دلم ،

رسم تعظیم آموخت در دلم ...

قدرت عجاز نگاهت ،

سِرجادوباطل کرد در دلم ...

تا نگاهش میکنم ،

عشق حاصل میشود ...

نازلبخندت رابنازم ،

قندآب کرد در دلم ...

حس دل این است که باچشم تو ،

دین وآئین کامل شد در دلم ...

غ..ر..آ[ یکشنبه 100/7/11 ] [ 6:7 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

ازمن غزل و ، ازتو. اثرِ رد پایت ... درخانه ی دل ، جای توخالیس

ازمن غزل و ،

ازتو. اثرِ رد پایت ...

درخانه ی دل ،

جای توخالیست ...

لیلی شدی و ،

من به دنبالت ...

جزمن به خدا ! ،

دیوانه ای نیست ...

نگذاربرودعشق تو ،

ازدل من ...

حبس کردم عشق ترا ،

درقلب و ...

درهرنفسم جزدم تو ،

هیچ مسیحا نفسی نیست ...

غ..ر..آ[ جمعه 100/7/9 ] [ 8:19 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

برای عاشقی گاه ، ابر وباران لازم است ... لحظه های عاشقی را

برای عاشقی گاه ،

ابر وباران لازم است ...

 

لحظه های عاشقی را ،

تشنگی باران لازم است ...

 

وقتیکه می آید بسویت ،

زیرباران ...

 

برای چترگیسویش ! ،

باران لازم است ...

 

گاه برای کهنه دردهای ،

عاشق ...

 

مرهمی با دست ،

یاران لازم است ...

غ..ر..آ[ پنج شنبه 100/7/8 ] [ 8:47 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

صدای آشنای تو ، نسیم صبح امروزم ...

صدای آشنای تو ،

نسیم صبح امروزم ...

 

شمیم دلگشای تو ،

دوای بغض دیروزم ...

 

به لبهای تب آلودت ،

که شدطلوع گرم هر روزم ...

 

نگاه باصفای تو ،

مه وخورشید روحم ...

غ..ر..آ[ سه شنبه 100/7/6 ] [ 7:9 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

دیگر امکانات


بازدید امروز: 14
بازدید دیروز: 73
کل بازدیدها: 319840