بخش های مرتبط
پيام‌هاي ارسالي
تسبیح دیجیتال
+ [تلگرام] به اميد تومن ، خوش کردام دل که پيک آشنا آيد ، به منزل نگاهش فتنه ساز ، دلم شه همآهنگ با دلم ، هم صداي شه سحرگاهان که دل ، دامن کشان بود دل گم کرد ره ، او را نشان بود کجا دل درقفايش ، شادمان است ؟ دل عاشق با او ، در امان است به جزعشق کس از او ، چيزي نديد به هربرگي غلام ، اورا ديد
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
+ [تلگرام] برلبانم اسم تو ، پَرميزند درد بي آرام دل ، هرجا سرميزند رازسرگرداني ، دل نا آرام را با تو خواهم گفت : اين راز را گرچه در درگاه او ، نااميدي نيست مرا اين دل طوفان زده را ، ناخدا هست مرا درد دلهايم.قصه نيست ، عاشقيست ازسرآغاز و سرانجامش خراباد ، عاشقيست نيمه شب گهواره دل ، نا آرام وعاشق است باخبراز کوچ دلهاي ، عاشق است سازمرموزکولي ، ميرقصانت مرا مي کشاند درکام طوفانِ ، کولي مرا چهره ماهتاب ورويا ، دگربيگانه نيست اين قلم بين انگشت غلام ، بيگانه نيست سينه ي سرد زمين ، عاشقها برد است دستهايم آسمان و ، دل به اوبسپرده است غ..ر..آ
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
+ [تلگرام] براي توميخوانم ، اين غزل درغروب پائيزو ، فصل وصل اولين روز زمستان را ، شروع برگهاي کهنه ، رفتن به گور اين ترانه لالاي ، گاهواره نيست بانگ فرياد ريشها ، از ته گور ميکشيد قد سايه ات ، تنگ غروب سايه نيس
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
+ [تلگرام] براي توميخوانم ، اين غزل درغروب پائيزو ، فصل وصل اولين روز زمستان را ، شروع برگهاي کهنه ، رفتن به گور اين ترانه لالاي ، گاهواره نيست بانگ فرياد ريشها ، از ته گور ميکشيد قد سايه ات ، تنگ غروب سايه نيست جدا ، روز تاغروب مي رسد آخرشباب ، دربهار سايه ات پربارو ، روزازنودربهار اي دريغ رفت سالها و ، ميخنديد سپهر يک سرانگشت محبت ، غلام رابس زين سهپر غ..ر..آ
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
+ [تلگرام] به اميد تومن ، خوش کردام دل که پيک آشنا آيد ، به منزل نگاهش فتنه ساز ، دلم شه همآهنگ با دلم ، هم صداي شه سحرگاهان که دل ، دامن کشان بود دل گم کرد ره ، او را نشان بود کجا دل درقفايش ، شادمان
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
+ [تلگرام] .
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
اينجا کجاست؟
منطقه کوهاي هزارمسجد کيسمي نزديک روستاي ميان مرغ خراسان رضوي
{a h=pershang}عارفانه هاي يک دوست{/a} متشکرم... :)
+ [تلگرام] رازخلقت ونور وسايه ها صبح وقت طلوع خورشيد
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
+ [تلگرام] آسمان امشب پُراز ، جلوه مهتاب خوش نشين امشبم ، پيش مهتاب بيد وحشي خيره بر ، سايه اش مي نهد سربه روي ، بر که آب خوشترازخواب مي بيند ، درآب تاج نور برسرش ، ازنورمهتاب مه گذرکرد همچو روح شبگرد ، درنسيم شستشوي مي داد باعطر شبنم ، نسيم مينوشتم بر دفترم ، با شور وحال چاوشي فرياد ميزد ، سحر آمد غلام غ..ر..آ
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
+ [تلگرام] Ramzani Gholarza: آرزوها مرا ، همچوغزال سوي کوه هاي بلند ، ميکشيد ناشکيباي نمي کرد ، پاهايم بي فريب ، سوي فريبا ميکشيد شوق ديدار ، رنگين افق تاشفق عشق را ، به ديدارش کشيد نگاه مه آلودم ، به ره مرا سوي افق هاي ، فردا ميکشيد اگرچه دور بودم ، ازهياهوي شهر اومراهمچون ، بسويش ميکشيد دست گشودم بسويش ، شبي تاسحر مي ربايدعشق غلام را ، بي خبر غ..ر..آ
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
mp3 player شوکر