شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

درب کنسرو بازکن برقی
+ [تلگرام] سلام برهمه ي دوستان عزيز چند روزي است که کسالت دارم ببخشيد اين غيبت را
Neveshthe
97/9/21
سلام به شما...خدابدنده الان بهتريد؟؟؟؟
سلام استاد..ان شاالله سلامت و شاد باشيد.
همه 8 نظر
سلام شما عزيزان شکرخدا امروز توانستم وارد جمع شما سروران گرام شوم کسالت سرماخودکي بود ازهمه ي شما ممنونم وبرايتان سلامتي درکنار خانوده را آرزومندم@};-
Neveshthe
@};- انشالله که حالتون زودتر خوب شه استاد.
+ [تلگرام] ميخواهم بهترين ها را برات ، واسه اينک خوب فهميدمت شدم مثل يک جاده بي انتها ، واسه همين همسفر بخشيدمت بميرم ازعشقت بهتره ، تا اينکه عشق يکي ديگه شم همان آرزوهاي مني ، منم عشقت وبه دوش ميکشم خواباندم چششام وبه روياي تو ، به عشقت هر روزبازمي کنم ازدنيا برم و.باز به دنيا بيام ، تورا بازهم. انتخاب مي کنم بعضي وقتها سخت دلتنگتم ، همه هستي ام را نزت مي کنم تمام نامهام تشنه ي اسمته ، با اشک غلام پست ميکنم توقاب نگاهم هميشه توايي، نمي خوام کسي جاي گزينش کنم توپاکي ومن آلودتم ، به آلودکيت سخت آلودم غ..ر..آ
+ [تلگرام] ميخواهم بهترين ها را برات ، واسه اينک خوب فهميدمت شدم مثل يک جاده بي انتها ، واسه همين همسفر بخشيدمت بميرم ازعشقت بهتره ، تا اينکه عشق يکي ديگه شم همان آرزوهاي مني ، منم عشقت وبه دوش ميکشم غ.رآ
نگاهش فتنه کرد در چشم ما....بسيار زيبا
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} متشکرم استاد@};-
+ [تلگرام] ازدست تو مِي خوردم و ، افسون توگشتم پيمان توبردم و ، باده نشکستم هرفتنه توکردي ، باچشم سياهت کُشتم هوسم را و پاي ، تو نشستم آنشب که تو چون شانه ، برزلف کشيدي دل بردي و بند دلم را ، بريدي آنشب که آن قاب نگاهت ، راز دل ما خواند دل بردي غلام هم ، غزلي خواند غ..ر..آ
خيلي زيبا
+ [تلگرام] بسحر آمده بود ، کوز به دوش آن پري ازده بالا ، غمزه فروش درتب وتاب بود ، چشمه از ديدنش بَه چه شورانگيزبود.گل ، بويدنش رخ مهتاب چوبرآب ، مي فتاد درهوايش نفسم ، بشمارش افتاد باد ساززنان درگذر ، مو
+ [تلگرام] بسحر آمده بود ، کوز به دوش آن پري ازده بالا ، غمزه فروش درتب وتاب بود ، چشمه از ديدنش بَه چه شورانگيزبود.گل ، بويدنش رخ مهتاب چوبرآب ، مي فتاد درهوايش نفسم ، بشمارش افتاد باد ساززنان درگذر ، موي رهايش رقصيد چشم بيچاره غلام دزدگي ، بررخ آب افتاد مخمل دشت که از ردپايش ، شدهوشيار بلبل مست به ياد ، غزلهايش افتاد غ..ر..آ
عالي
زيبا...
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} متشکرم
{a h=goldenrose}دهکده موسيقي{/a} ممنون ازلطف شما
ساعت ویکتوریا
عارفانه هاي يک دوست
77 امتیاز
14 برگزیده
360 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
عارفانه هاي يک دوست عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top