شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
سلام : جمله ايي ازقلم افتادبود که به حساب پير چشمي من بگذاريد باعرض پوزش ازصبر وبزرگواري شما عزيزان
چراغ جادو
عارفانه هاي يک دوست
رتبه 70
25 برگزیده
397 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
عارفانه هاي يک دوست عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top