شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ [تلگرام] پائيزبراي خلوت دلم ، بهترين فصلهاست اين دفترنقاشي ي زيبا ، ازآن خداست لابلاي رنگهايش ، عشق ومحبت است آرام وآهسته بران ، چشمانت را اين آخرين بهشتِ ، فصلها را آرام تربرگ بزن ، غلام اين دفتر درسه
چقدر زيبا
زيباااا :)
هما بانو
خيلي زيبا
mp3 player شوکر
عارفانه هاي يک دوست
78 امتیاز
14 برگزیده
359 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
عارفانه هاي يک دوست عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top