شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ [تلگرام] شب بيا ماهتابم ، شايد که حل شه مشکلم عشقمان داره قديمي ميشه ، هم بيات وهم صميمي ميشه پا بزارخانه خرابم ، آبادش کن برگ گل نازک دلم جانم بگير ، يا که آزاد ش کن اشک چشمانم دگرخشگيد است پيش بيا اي نا
*Baran*
97/8/4
خدا شکرت دوستاني که عازم هستند يا رفتند واين پيام را مي خوانيد يادتان باشد از قديم گفتند از اين ستون تا ان ستون فرجي هست و بهترين فرج فرج ارباب عالم حضرت حجت بن الحسن عسکري عج دوستان دعا دعا
درب کنسرو بازکن برقی
عارفانه هاي يک دوست
77 امتیاز
15 برگزیده
362 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
عارفانه هاي يک دوست عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top