شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ [تلگرام] هيچ نداره ارزّشي ، دنيا بدون خندات ميزنم هردم صدا ، تا بشنوم خندات هرکه ميبينه مرا ، گويد فلاني چه خبر؟ شب بخيرميگفتم و، خواهم گرفت آخرسَمر عشق اوانگار مرا ، درخود شيفته کرد رخ نشان داد و ، مرا
:) ان شا الله خدا حفظشون کنه
{a h=banoyedashteroya}هما بانو{/a} متشکرم وهم چنين خانوده محترم شما @};-
تسبیح دیجیتال
عارفانه هاي يک دوست
77 امتیاز
15 برگزیده
362 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
عارفانه هاي يک دوست عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top