شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
+ [تلگرام] هيچ نداره ارزّشي ، دنيا بدون خندات ميزنم هردم صدا ، تا بشنوم خندات هرکه ميبينه مرا ، گويد فلاني چه خبر؟ شب بخيرميگفتم و، خواهم گرفت آخرسَمر عشق اوانگار مرا ، درخود شيفته کرد رخ نشان داد و ، مراسر کيسه کرد اي عجب حال مرا ، اوعوض مي کند راهي ميخانه و ، با باده مست مي کند دلخوش چندغزل و ، باده جامش شدم مست روياي توبودغلام ، که غلامت شدم غ..ر..آ
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
عارفانه هاي يک دوست
77 امتیاز
15 برگزیده
362 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
عارفانه هاي يک دوست عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top