شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
دعاي وقت غروب مفاتيح رو بخونين امسي ظلمي مستجيرا به عفوک خدايا ستم آورنده به گذشتت شام کرد وروي فرسوده ام به جلوه هميشگي ات شام کرد...
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
عارفانه هاي يک دوست
رتبه 70
25 برگزیده
397 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
عارفانه هاي يک دوست عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top