شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
مکن بازيگري باما ، به هررصورت غلام داري ميان جمع عشاقت توصداها ، زبان داري...بسيار زيبا
{a h=Fadayanran}||دختر دوست داشتني||{/a} تشکر دوست عزيز
چراغ جادو
عارفانه هاي يک دوست
رتبه 70
25 برگزیده
397 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
عارفانه هاي يک دوست عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top