شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ سلام مشکل نصبتاٌ حل شد البته چند مرحله را بايد انجام بدم
2-FDAN
99/12/16
درب کنسرو بازکن برقی
عارفانه هاي يک دوست
رتبه 71
25 برگزیده
398 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
عارفانه هاي يک دوست عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top