كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) غلامرضا رمضاني آقداش

غلامرضا رمضاني آقداش
[ شناسنامه ]
خنده کن هرصبح ، به رخسارخود روبروي آئينه ... ...... سه شنبه 99/6/18
توهمان رندي و ، من حيران توام ... توهمه دنيا و ، من دنبال توا ...... پنج شنبه 99/6/6
از رنگ رخسارت دارد ، تمنا دلم ... قد يک دنيا فلسفه دارد ، در ...... جمعه 99/5/31
غنجه هاي باغ رقصيدن ، وقت آمدنت ... عيب اين نيست که بلبل ، آم ...... سه شنبه 99/5/28
قهوه دم کردم ، تاخواب پرکشد ... تابياي وببينم ، شايد ترا ... ...... سه شنبه 99/5/21
نازنينم چرا ، سرگراني ميکند؟ ... آه چه کردم که او ، خصم جانم ...... دوشنبه 99/5/13
توعجب شوق غزلخواني ، به لبانم دادي ... ازکجا اين همه شوق آو ...... شنبه 99/5/11
کس نميداند چرا؟ ، گرد شما ميگرديم ، باهمه خستگي ها ، درپي رد ...... چهارشنبه 99/5/8
توعجب شوق غزلخواني ، به لبانم دادي ... ازکجا اين همه شوق آو ...... يكشنبه 99/5/5
توآئينه ي مني و ، دوستت دارم ... باچشم خودت ميبينم و ، چشم ...... چهارشنبه 99/5/1
زلف مشکينت مرا ، بشوق وشورآورده است ... در شب تيره ام ، در ...... سه شنبه 99/4/31
بردلت بايد بيفتد ، حريم عاشقي ... تانداني کسيت معشوق ، فاي ...... جمعه 99/4/20
بي تو ميميرد دلم ، تا بحال جويائ احوالم شدي ؟... بي فا آيا ...... چهارشنبه 99/4/11
مست بودم و ، ديوانه شدم ! ... تا خبر.از ذوقِ ، پروانه شدم ...... دوشنبه 99/4/9
من تمنا ميکنم کوي ترا ، وندراين وادي چرا گم شدم ؟ ... ...... شنبه 99/4/7
   1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها