كل عناوين نوشته هاي غلامرضا رمضاني آقداش

غلامرضا رمضاني آقداش
[ شناسنامه ]
مادر ...... جمعه 100/11/8
بيا به جرم عشقي ، مرا داربزن ... شايد گناه است عشق ، بيا مرا ...... جمعه 100/11/1
عشوه هايش مِي. پرستم ، کرد ورفت ... آن پرستوآمد و ، مست مستم ...... شنبه 100/10/25
غيرتومرا يار ، کسي نيست ... زين بتکده جزتو ، مرايارکسي نيست . ...... پنج شنبه 100/10/23
توکه ازکوچه گذرکردي و، نديدي غم سنگين مرا ... تومگربي خبري ، ...... چهارشنبه 100/10/22
بازهم دوباره شروع شد ، روضه مادر ... بازهم شروع شد ، اشکهاي م ...... سه شنبه 100/10/14
آخرم رسوا شدم ، اين غم پنهان نماند ... آن نقاب کذب شاد ، زيرب ...... دوشنبه 100/10/13
اي خوشا دلهاي ، دوراز هوس ... يک نفس با دوست بودن ، بهِ زآن ب ...... چهارشنبه 100/10/8
باعطرتوبيدارشدن ، ما راخوش ... ...... سه شنبه 100/10/7
من براي تو شعرگفتم: ، باورمي کني ... ساده ترازديگران گفتم: ، ...... يكشنبه 100/10/5
  ==>   ليست آرشيو شده ها