كل عناوين نوشته هاي غلامرضا رمضاني آقداش

غلامرضا رمضاني آقداش
[ شناسنامه ]
صبح آمد ...... سه شنبه 101/11/4
باران ...... چهارشنبه 101/7/13
بوي مهرباني ...... چهارشنبه 101/6/23
..چاي وغزل .. ...... شنبه 101/6/5
..اسير.. ...... چهارشنبه 101/5/12
غزل ميگويم ...... سه شنبه 101/5/4
..چشم خمارم .. ...... سه شنبه 101/4/28
...فکر باطل ... ...... يكشنبه 101/4/26
..به دنبال نگاه.. ...... جمعه 101/4/24
.. بوي عطر چادرت .. ...... سه شنبه 101/4/21
  ==>   ليست آرشيو شده ها