كل عناوين نوشته هاي غلامرضا رمضاني آقداش

غلامرضا رمضاني آقداش
[ شناسنامه ]
جدا زمن نيستي ، توهمه جا بامني ... نگاه به غيرنميکنم ، اي رازگفت ...... شنبه 96/4/31
هرشب به آسمان عاشقانه ، نظاره ميکنم .... به من قلم دهيد ، نامه ر ...... چهارشنبه 96/4/28
غم درون ديدام را ، قطره قطره آب کن .... سايه سرک ميکشد ، توافت ...... جمعه 96/4/23
مي نهم پا ، به معبدعشق ....روي هرديوارش ، آيه هاي عشق ...... پنج شنبه 96/4/22
سلام سلام ...... پنج شنبه 96/4/22
براي من اي مهربان ، چراغي بياور ... که چراغ خوشبختي ، توباشي ...... يكشنبه 96/4/4
کارمن جزحسرت توهيچ نبود ... يارمن بيگانه هم ، با من نبود ...... شنبه 96/3/27
بازکن بند ، ازسرگيسوي کمند و ... رهاکن که دلم ، به اوبند است ب ...... شنبه 96/3/27
بيا اي بهتر از جان مگراز ما ، بهتري ديدي ...... زما رخ تابيدي و ...... دوشنبه 96/3/22
من ازآدمها ، حرف ها شنيدم که روي پاي ، تو بايد بيفتم ... خ ...... دوشنبه 96/3/22
  ==>   ليست آرشيو شده ها