كل عناوين نوشته هاي غلامرضا رمضاني آقداش

غلامرضا رمضاني آقداش
[ شناسنامه ]
در دفترشعرم گل ، توباغ غزل بودي....آهنگ غزلهاي ، رقص قلم بودي ...... پنج شنبه 97/4/28
دلتنک توام مرا به بوستان ، دعوت کن ...... سه شنبه 97/4/26
مثل يک واژه مثل يک غزل ، مي انديشم تو را ...... يكشنبه 97/4/24
در ميکده بهانه کرد دلم ، پريشان گيسورا شانه کرد دلم .... به ساز ...... پنج شنبه 97/4/21
سفرکردم تورا ، پيدا کنم من .... بگيرم کام ودل ، شيدا شوم من ...... سه شنبه 97/4/19
ايکه در روياي من ، عجين شدي ...... يكشنبه 97/4/17
دالان ديدگانم هرشب ، درعمق رويا راهي داشت....ازپشت پنجره هاي بست ...... چهارشنبه 97/4/13
صبح پنجره مرا دعوت ، به ديدارکرد ... گنجشکهاي روي نارون ، مرا ...... يكشنبه 97/4/10
مفت نبخشيدم دل ، سبکسرنبود ... رامش گشته بودم و ، اوسرد نبود ...... شنبه 97/4/9
يک پنجره براي ديدنت ، بس مرا .... يک گوش براي شنيدنت ، بس مرا ...... پنج شنبه 97/4/7
  ==>   ليست آرشيو شده ها