كل عناوين نوشته هاي غلامرضا رمضاني آقداش

غلامرضا رمضاني آقداش
[ شناسنامه ]
غيرتومرا يار ، آيا کسي هست؟ ... همه خوبند انگار ، غيرتوکسي ني ...... سه شنبه 99/9/4
من از احساس دلتنگي ، شعرسرودم ... به پاس همدلي با دلم ، شعرسر ...... جمعه 99/8/30
به تنگ آمد جانم ، يارکجايي ... بريده درکلو نغمه ام ، يارکجايي ...... چهارشنبه 99/8/28
مست چشمانت شدم ، اين کارآسان نبود ... جنبه اش دارم ولي! ، اين ...... سه شنبه 99/8/27
توکه احساس مرا ، مي خواني ... به سخن نيازي نيست ، مي داني ... ...... شنبه 99/8/24
خانه کردي در قلب و، جانم بيا ... عاقبت ديوانه کردي ، چرا ؟... ...... جمعه 99/8/23
ديدم که برآئينه ، نازکنان سرمه کشيدي ... برزلف رهايت برسرشانه ...... جمعه 99/8/16
خرقه ي شادي بپوش ، پنهان زديدگان مباش ... هرچه ميخواهي باش ، ...... پنج شنبه 99/8/15
دوباره تولد و ، دوباره غزل باران ... ...... سه شنبه 99/8/13
صبح آمد وصبوح آمد و ، احمد آمد ... خورشيد ومه ، درخشندترازقبل ...... سه شنبه 99/8/13
قاصدک چه خبر ، خبراز او آوردي؟ ... نامه بنوشتم آيا ، تواثر آو ...... يكشنبه 99/8/4
  ==>   ليست آرشيو شده ها