كل عناوين نوشته هاي غلامرضا رمضاني آقداش

غلامرضا رمضاني آقداش
[ شناسنامه ]
مراافسون چشمانت ز ره ، برده است. اين دل ... توخوب داني وميداني ...... دوشنبه 97/2/3
سحرگاهان دلم ، دامن کشان رفت .... نه ره گم کرده بود ، آوازخوان ...... شنبه 97/2/1
شاعرعاشق نميشود ، پس واژها چه ميکويند ... عشق خود پسلرزهاي عاشق ...... سه شنبه 97/1/28
گاه خواستم که ازپنجره ، مست تماشاکنم ... دربرت مستي خود ، پنها ...... دوشنبه 97/1/27
بازميان ما فاصله است ، کوتا کن ... فاصله بردارو ره ، کوتاکن ...... يكشنبه 97/1/26
اگربامن نباشي غزلها ، بي معنااست ... اگربامن نباشي دل ، بي توت ...... چهارشنبه 97/1/22
باعشوه وناز ، توچه زيبا کلامي ... بااين دل بيچاره چه کردي . که ...... شنبه 97/1/18
کجابايد برم ، بي خاطراتت .... مگه ميشه تورا ، ياد نيارم ...... چهارشنبه 97/1/15
دست مرا بيا بگير ، آغوش برات بازميکنم .... بيا نوازشم بکن ، من ...... چهارشنبه 97/1/15
شمع شب سوزم و ، ازمن دلگيرمشو .... لحظه اي بي خنده ، ازپيشم دو ...... يكشنبه 97/1/12
  ==>   ليست آرشيو شده ها