كل عناوين نوشته هاي غلامرضا رمضاني آقداش

غلامرضا رمضاني آقداش
[ شناسنامه ]
درمردمک چشم من ، تو شهپر وشاهين ... من صيدم و ما را ، توشکاري ...... سه شنبه 96/6/28
آنروزکه درآئينه شدم ، خيره به رخسار .... گفتم:چه بگويم ، ازاين ...... يكشنبه 96/6/26
کجا ست شهزاد وحافظ ،... که اين گيسوبلند ملامت ميکند ما را ...... پنج شنبه 96/6/23
زارشد چشمم ، ازنيا مدن تو ... مي دود به ره ، به شوق ديدن تو ...... دوشنبه 96/6/13
زارشد چشمم ، ازنيا مدن تو ... مي دود به ره ، به شوق ديدن تو ...... دوشنبه 96/6/13
توکجاي زپي ات ، ره صحرا گرفتم .... همه جا رد پايت ، زگل رعنا گ ...... شنبه 96/6/11
غزل ...... يكشنبه 96/6/5
سبزي ساقه که روح مرا ، نوازش ميکرد .. درد دل باسنگ ميکردم و ، ...... چهارشنبه 96/6/1
جدايي شوخي نيست که من ، ازتوجداشم .... کنارم باشي و بي تو ، ره ...... چهارشنبه 96/5/18
چه شبهاي که بي فانوس ، ميرفتيم تهي وستانمان بود و ، پي نورمير ...... دوشنبه 96/5/16
صداي انفجار وموج و ، ناله هاي من ..... مانده يادکاربه رسم ، دلبر ...... چهارشنبه 96/5/11
  ==>   ليست آرشيو شده ها