سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

من از احساس دلتنگی ، شعرسرودم ... به پاس همدلی با دلم ، شعرسر

من از احساس دلتنگی ،

شعرسرودم ...

به پاس همدلی با دلم ،

شعرسرودم ...

 

غم عشق توخواهد کشت ،

غم من ...

بچشمانت قسم جانا ،

غزلهارا برای توسرودم ...

 

به فکرترک عادتم نباش ،

مجنون است این دل ...

من مجنون غزلهارا ،

برای تو سرودم ...

 

گهی دربندم کردن ،

دهانم را دوختن ...

به عشقت پروازکرد روحم ،

و در رویا سرودم ...

غ..ر..آ[ جمعه 99/8/30 ] [ 8:27 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

به تنگ آمد جانم ، یارکجایی ... بریده درکلو نغمه ام ، یارکجایی

به تنگ آمد جانم ،

یارکجایی ...

بریده درکلو نغمه ام ،

یارکجایی ...

 

گریزانم ازاین کوچ? ،

دلتنگ ودلگیر ...

رسان برمن نفس عشقم ،

بگوعیسا دمم کجایی? ...

 

هوادارم به چشمت ،

شاید بمیرم ...

بیا یک لحظه ببینم ،

رُخت یارکجایی ...

 

غزلهایم شرر دارد و ،

سوز بسیار ...

ابردلتنگ رُخسارت منم ،

یارکجایی ...

غ..ر..آ

 [ چهارشنبه 99/8/28 ] [ 10:38 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

مست چشمانت شدم ، این کارآسان نبود ... جنبه اش دارم ولی! ، این

مست چشمانت شدم ،

این کارآسان نبود ...

جنبه اش دارم ولی! ،

این دردش چه بود ...

 

دادام جان در رهت ،

قبلاٌ فنا گشته دل ...

کژدم زلفت پریشم کرده است ،

عاشقم پس نیشش چه بود ؟...

 

هی قسم خوردم به چشمانت ،

دانی عاشقم ...

یک کمی انصاف بده ،

آن رُخ پنهانت چه بود ...

 

درخیالاتم که نه ،

صدغزل گفتم ازلبت ...

قلب من بازیچه نیست ،

آن غمزّه هایت چه بود ؟ ...

 

چین مزن ابرو را ،

رُخ کج مکن ...

با دل درویش ،

لجبازی چه بود ...

غ..ر..آ[ سه شنبه 99/8/27 ] [ 9:39 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

توکه احساس مرا ، می خوانی ... به سخن نیازی نیست ، می دانی ...

توکه احساس مرا ،

می خوانی ...

به سخن نیازی نیست ،

می دانی ...

 

نگویم من سخن ،

سخت است ...

دلی دادم دستت ،

به همین آسانی ...

 

دل سودا زدام ،

مرثیه خوان توشده ...

توکه ازچشم ودلم خواندای ،

که شیدای توشده ...

غ..ر..آ

 [ شنبه 99/8/24 ] [ 3:38 عصر ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

خانه کردی در قلب و، جانم بیا ... عاقبت دیوانه کردی ، چرا ؟...

خانه کردی در قلب و،

جانم بیا ...

عاقبت دیوانه کردی ،

چرا ؟...

عالمم آتش زدی ،

پروا نکردم بیا ...

توشمع وپروانهِ میشم ،

بیا ...

ساقی میخانه میشم ،

بیا ...

فتنه کن فتانه ات میشم ،

بیا ...

یا مرا درچاه بیفکن ،

یوسفم ...

خادم چاه هت میشم ،

بیا ...

غ..ر..آ

 [ جمعه 99/8/23 ] [ 3:36 عصر ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

دیدم که برآئینه ، نازکنان سرمه کشیدی ... برزلف رهایت برسرشانه

دیدم که برآئینه ،

نازکنان سرمه کشیدی ...

 

برزلف رهایت برسرشانه ،

شانه کشیدی ...

 

افسون شده بودم ،

زینهمه افسونگریت باز ...

 

باخال لبت عشوه کنان ،

بوسه پرندی ...

غ..ر..آ[ جمعه 99/8/16 ] [ 10:11 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

خرقه ی شادی بپوش ، پنهان زدیدگان مباش ... هرچه میخواهی باش ،

خرقه ی شادی بپوش ،

پنهان زدیدگان مباش ...

هرچه میخواهی باش ،

ازسر ریا مباش ...

شبی میان جمع ما ،

شیخ دلم خطبه خواند ...

پنچره عشق را گشود و ،

از امید.خطبه خواند ...

به لطف خندهای تو ،

غنچه شکوفا شد ...

پنچره فولد دلم ،

قفلش کشوده شد ...

ساعت باغچه دلم ،

چه خوش نغمه شد ...

غ..ر..آ

 [ پنج شنبه 99/8/15 ] [ 11:0 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

دوباره تولد و ، دوباره غزل باران ...

دوباره تولد و ،

دوباره غزل باران ...

دوباره وصل عشق و ،

به دورازفراق یاران ...

دوباره شروع پائیز و ،

قدم زدن در دالستان ...

دوباره خاطرهای عاشقی ،

می شود اکران ...

غ..ر..آ

 [ سه شنبه 99/8/13 ] [ 12:10 عصر ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

صبح آمد وصبوح آمد و ، احمد آمد ... خورشید ومه ، درخشندترازقبل

صبح آمد وصبوح آمد و ،

احمد آمد ...

خورشید ومه ،

درخشندترازقبل آمد ...

هان زیرزبرمکن منزل ،

زهره به غزل خوانی احمد آمد ...

غ..ر..آ[ سه شنبه 99/8/13 ] [ 12:8 عصر ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

قاصدک چه خبر ، خبراز او آوردی؟ ... نامه بنوشتم آیا ، تواثر آو

قاصدک چه خبر ،

خبراز او آوردی؟ ...

نامه بنوشتم آیا ،

تواثر آوردی ؟...

 

خواب وبیداری و ،

شب و روزم یکیست ...

اومگرسفرکرده که از او ،

خبرآوردی !...

 

درخودم هرچه فروریختم ،

دگر کافیست ...

شانه برای گریه میخواهم ،

قاصدک آوردی؟ ...

 

بند بگشا وآزادم کن ،

قاصدک ازاوچه خبرآوردی؟ ...

بگوای خوش خبرم ،

پری برای پروازآوردی؟ ...

 

شوق می طلبد درچشمم ،

نامهربانی بس ...

ازدوری مگوکه سوختم ،

آیا خبرخوش آوردی! ...

غ..ر..آ[ یکشنبه 99/8/4 ] [ 3:5 عصر ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

دیگر امکانات


بازدید امروز: 170
بازدید دیروز: 236
کل بازدیدها: 244421