سفارش تبلیغ
صبا ویژن

گفته بودم چشم شهلایت ، مرا شبگرد کرد ؟ .... خواب زچشمانم ربود و

گفته بودم چشم شهلایت ،

مرا شبگرد کرد ؟

خواب زچشمانم ربود و ،

مرا ولگرد کرد ؟

هرچه می خواهی بگو ،

این دل خراباد تو است

جزوایی ازدرس تکراری ،

عشق تو است

کشته دل پای بند تو ،

ازخود مران دلداده را

با اسیر رسم مدارا ،

نیست  چرا ؟

وزچه میگیری رخ ،

که میسوزی دلم

آه غرورم شکستی ،

دراین بازارچرا ؟

 قصد سوختن کرده ایی ،

دل دیوانه را ؟ 

من زخواهشهای دل ،

اصرار به ما ندن کردام

گه صدایم میزنی ،

گه می کشُی با ناز غلام

این غزل افسانه نیست ،

عاشق کُشی رسم شماست

 

 

غ..ر..آ[ یکشنبه 96/12/27 ] [ 12:52 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

شکسته دلم وهنوز ، چشم به راهم بیا ... نشسته به ره چشم و ، چشم

 

 

شکسته دلم وهنوز ،

چشم به راهم بیا

نشسته به ره چشم و ،

چشم به راهم بیا

گشته سپید مو و ،

دردی جزانتظارنیست

گرتو پذیری مرا ،

دل را  قرارنیست

ازپس پرده برون آ و ،

رها کن گیسو

که مرا قراری نیست ،

جزدیدن ابرو

توبیا که جزتوکس نیست ،

سزاواردل ما

اینجهان ولایت توست ،

نه جای حرمله ها  

نام حک شده ات را ،

دُرنشان باید دید

تاج وتخت تورا ،

اختران نشان باید دید

توبروی ما دریغ مدار ،

طلعت ماهت را

گردرانتظار بمیریم ،

فدای رخ  ماه شما

گرچه دل خوش شدم ،

گاه گاهی به خواب           

که تودر باغ بودی و ،

گلستان شده باغ

گردهی اجازای سرو بلند ،

دست بگیسوببرم

همکشم شانه سر و.هم غلام  را ،

غلامت بکنم

 

غ..ر..آگشته سپید مو و ،

دردی جزانتظارنیست

گرتو پذیری مرا ،

دل را  قرارنیست

ازپس پرده برون آ و ،

رها کن گیسو

که مرا قراری نیست ،

جزدیدن ابرو

توبیا که جزتوکس نیست ،

سزاواردل ما

اینجهان ولایت توست ،

نه جای حرمله ها  

نام حک شده ات را ،

دُرنشان باید دید

تاج وتخت تورا ،

اختران نشان باید دید

توبروی ما دریغ مدار ،

طلعت ماهت را

گردرانتظار بمیریم ،

فدای رخ  ماه شما

گرچه دل خوش شدم ،

گاه گاهی به خواب           

که تودر باغ بودی و ،

گلستان شده باغ

گردهی اجازای سرو بلند ،

دست بگیسوببرم

همکشم شانه سر و.هم غلام  را ،

غلامت بکنم

 

 

غ..ر..آ[ چهارشنبه 96/12/23 ] [ 9:29 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

آمد اما چشم شهلایش ، کمان. بسته بود

 

آمد اما چشم شهلایش ،

کمان. بسته بود

آن نوازشگر چرا ،

مست و رویایی نبود ؟

دردل رسوای من ،

عکس روخش نقش بسته بود

یارهمان یاربود و ،

پس چرا دل شسته بود ؟

نقش عشق وآرزو ها ،

ناگهان درمن شکست

بوسه هایش گرم و ،

بی پروا  نبود

در دل رسوای من ،

عشق. غوغای کرد بود

برق چشمش ولی ازعشق ،

تهی کشته بود

دید اید چشم درخشان را ،

درصدف ؟

آن بلورین دریاهم ،

خشگیده بود

درلبم فریاد دل ،

خاموش نبود

ای دریغ او مست و ،

بی پروا نبود

دیگری هم بود و ،

اماغلام بی خبر

درد عشقش نشانی ،

زسودا نبود

 

 

غ..ر..آ[ پنج شنبه 96/12/17 ] [ 7:14 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

بین میخانه تورا دیدم و ، هوش ازسرپرید ... تحفه ایی نذرتوکردم ،

بین میخانه تورا دیدم و ،

هوش ازسرپرید

تحفه ایی نذرتوکردم ،

مگرلایق  نبود ؟

هرزمان نام توبردم ،

تا به کامم برسم

فاصله مهلت نداد ،

جزبه یک گفت وشنود

بین ما حرفی گذشت ،

کاتب بجز اوکس نبود

حسرت آن گفتگو ،

بغض مرا کرد کبود

میشوداین غزل ،

تعبیر. حرفم به تو

اینهمه دلداده داری ،

کن مرا جزوعبود

زیرباران  بلور،

محوشد. چشم غلام

لشگرباران نپاید ،

درمصاف این جنود

درعجب بودم ازآن ،

ابرو وکما ن

 کشته بود چتر و ،

باران رویش نبود

 

غ..ر..آ[ سه شنبه 96/12/15 ] [ 1:14 عصر ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

فراخ و زیباست ، مخمل دشت.

فراخ و زیباست ،

مخمل دشت بیا

 خود نمایی می کند ،

این تک درخت دشت بیا

راه می پوید چشمم ،

میان مخمل دشت بیا

همی بیند آسمانی زیبا ،

غروبش بی توغمگین است دشت بیا

غیرآوای غوکان وچیرچیرک ،

بانگی نیست دراین دشت بیا

هرقدم که بردارد غلام به ره ،

بی تو زیبا نیست این دشت بیا

 

 

غ..ر..آ[ شنبه 96/12/12 ] [ 5:20 عصر ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

بی تودر دنیا ، اسیر غربتم ... دل به دلتنگی ندادم ، نیست عادتم

 

بی تودر دنیا ، اسیر غربتم

دل به دلتنگی ندادم ، نیست عادتم

من که ازشهرخیال ، پرزدم برکویت

ازهمه عالم گریختم ، تاشوی هم صحبتم

چشمم عادت کردکه بی تو ، بارانی شود

عاشقت باشم و ، دل طوفانی شود

درهوایت کبوتر باشم و ، پرزنم

تاکه با تیرمژگانت ، دل به پایت افکنم

بی تودنیایم غم و ، بغضم به قدرعالم و

باصدای خندات ، غلام هویدا شود

در زمین وهواعاشق ، رسوا شود

باغریبی خوگرفتم ، بی توهرگزآشنا

این جهان مجازی ، نیست با عشق آشنا

 

غ..ر..آ[ پنج شنبه 96/12/10 ] [ 1:42 عصر ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

دیگر امکانات


بازدید امروز: 40
بازدید دیروز: 73
کل بازدیدها: 319866