سفارش تبلیغ
صبا ویژن

آمدم ازدیار ، دیگری یار همان بود و ، همان دلبری...

 

آمدم ازدیار ،

دیگری

یار همان بود و ،

همان دلبری

عشقی یاری برسرم بود ،

ای دریغ

آن پرستوبود وآسمان و ،

نه دیگری

همسفرم بود همه عمر و ،

سنگ صبور

ازبهارآمدیم ،

دربهار دیگری

بوسه زد عطرگوانها ،

برتنم

شده شیرین تر ،

این دلبری

آنچنان آلوداش گشت ،

غلام

گرنباشد میشود ،

عمرش خزان

 

غ..ر..آ[ سه شنبه 97/4/5 ] [ 9:2 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

کمی آهسته تر رو و خرامان ، یه لحظه دل عاشق ترشه

کمی آهسته تر رو و خرامان ،

یه لحظه دل عاشق ترشه

نه اینجوری نرو صبرکن یه لحظه ،

بزارتا دلم عاشق ترشه

بزارتا رفتنت خوابم بگیره ،

دلم ازرفتنت غصه ش نگیره

بزارفکرکنه. دل برمیگردی ،

هنوز خواب و توبرمیگردی

توهرچی داشتی روکردی ،

من و توخواب ورویا ولکردی

من ازشراب چشمت مست مستم ،

غلام میگه هنوزم باتو هستم

 

 

غ..ر..آ[ یکشنبه 97/4/3 ] [ 6:34 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

دیگر امکانات


بازدید امروز: 59
بازدید دیروز: 79
کل بازدیدها: 164635