سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

ای دل بی مطربم ، وفت ! سحرشد ... نغمه ازسوز مگیر ، غزل ز شاد

ای دل بی مطربم ،

وفت ! سحرشد ...

نغمه ازسوز مگیر ،

غزل ز شاد بگیر ...

نغمه برآورد بلبل و ،

شور. به پا کرد ...

باغبان لبخند زد و ،

غنچه هم عطرش هوا کرد ...

زدن زخمه برتار و لب برنای ،

که عشقباطرب آمد برلب نای ...

غ..ر..آ[ چهارشنبه 98/4/26 ] [ 7:39 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

من با نگه دگربسویش ، نظرکردم .... دامن کشان میرفت ، همراهش سف

من با نگه دگربسویش ،

نظرکردم ....

دامن کشان میرفت ،

همراهش سفرکردم ....

درحیرتم ازاینهمه ،

فریبایی ....

دل راتوفریبی ،

باشیدایی ....

دیدم بچشم خویش ،

شبها تاسحر ....

بلبل به نغمه و ،

عاشق به غزل خوانی ....

غ..ر..آ[ سه شنبه 98/4/25 ] [ 9:40 عصر ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

ازتو دیدم نشان ، که بسویت رفتم .... بودی تو به هرباغ ، که ببو

ازتو دیدم نشان ،

که بسویت رفتم ....

بودی تو به هرباغ ،

که ببویم. رفتم ....

درنوای مرغانِ ،

قفسی هم شنیدم ....

به شگفت ! آمدم ،

همه باغ. تو را دیدم ....

گنج هرخلوتی کزکردم ،

به تنهایی ....

به کتابی خواندم ،

همه جا. آنجایی ....

بود درتنم خستگی هایی ،

که مرا می آزورد ....

میرفت زتنم. خستگی ،

چون تو آنجا. بودی ....

نقش توکشید. نّقاش ،

در روحم ....

هرجا که دمید نفسم ،

توآنجا بودی ....

غ..ر..آ[ جمعه 98/4/7 ] [ 12:59 عصر ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

پیچش موی هزارتویت ، جاده رویاهایم شد .... تو پنهان کن مو.حتی ز

پیچش موی هزارتویت ،

جاده رویاهایم شد ....

تو پنهان کن مو.حتی زمن ،

اگرچه رویاهایم باتو پنهان شد ....

توموج میزنی درساحل دلم ،

آرام باش مَشکن بانگهت ساحلم ....

اسیرتوام بی خیالم مشو ،

گرفتارم. ترک احتیاطم مشو ....

چقدربی طاقتی میکند چشمانم ،

برای شررهای. چشمان تو ....

شرارافتاد برجانم ازاین بی طاقتی ،

برای رقص موهای تو ....

به رُخ میکشی میکُشی مرا ،

توبا آن طاق اَبرویت مرا ....

توعاشق کُشی. قاتل نیی ،

توبا آن طاق اَبرو می کُشی مرا ....

غ.. ر.. آ

 [ جمعه 98/4/7 ] [ 12:43 عصر ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

دیگر امکانات


بازدید امروز: 149
بازدید دیروز: 236
کل بازدیدها: 244400