سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ازگوشه چشم تو ، هرروزخورشید ... طلوع می کند ...

ازگوشه چشم تو ،

هرروزخورشید ...

طلوع می کند ...

 

شعرهای شبم را ،

دم میکنم ...

صبح بخیررا بهانه و ...

با لبت نوش می کنم ...

غ..ر..آ[ دوشنبه 100/6/29 ] [ 7:14 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

بی توبی تابم ، توکیستی ...

بی توبی تابم ،

توکیستی ...

 

باهرتبسم تو ،

به سان آفتاب گردان ...

 

میچرخم به سویت ،

توکیستی ...

 

غ..ر..آ 

 [ جمعه 100/6/26 ] [ 5:55 عصر ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

بانوی ترمه پوشم ، بانغمه خواند به گوشم ...

بانوی ترمه پوشم ،

بانغمه خواند به گوشم ...

 

یغمامبردلم را ،

لیلی حلقه گوشم ...

 

هرثانیه در رویا ،

اوبرد مرا به اغما ...

 

باساحل خط لب ،

کشید مرابه دریا ...

 

بانوی ترمه پوشم ! ،

غلام حلقه گوشم ...

غ..ر..آ[ پنج شنبه 100/6/25 ] [ 11:43 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

فنجان اوقات مرا ، جزاوکسی. شیرین نکرد ... این باغ انار دل را ،

فنجان اوقات مرا ،

جزاوکسی. شیرین نکرد ...

این باغ انار دل را ،

جزتوکسی. خون نکرد ...

ازتو دارم یادگارو اما ! ،

باشبیخوانی شکستی ...

ازپل متروکه دلم ،

چون قطاری ردشدی ...

خنده ها درهم شکست و ،

سوزنبان قلبم برید ...

ازخودم دیگرندارم اختیار ،

باقطاری این دلم. ره برید ...

غ..ر..آ[ دوشنبه 100/6/15 ] [ 11:55 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

چه خواندم ازچشمت امشب ، تومی دانی ... چه حسی دارم ؟... بزن ب

چه خواندم ازچشمت امشب ، 

تومی دانی ...

چه حسی دارم ؟...

بزن باران ازچشم ...

که انگارمنهم ...

دردی دارم ...

مرا دریاب در این لحظه ...

که هرشب ...

 مهتاب لازم دارم ...

بمان امشب ...

که مهتاب است ...

برای شام امشب ...

کوکبی لازم دارم ...

غ..ر..آ[ جمعه 100/6/12 ] [ 8:56 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

نشستم پای توزیبا ، ندانستم که این بازار ...

 

نشستم پای توزیبا ،

ندانستم که این بازار ...

شورشر دارد ...

بجوش آمد صبرم …

کاسه لبریزشد ...

بریزجام دگرای دوست ...

که این دل میل دگردارد ...

غ..ر..آ[ سه شنبه 100/6/9 ] [ 7:57 عصر ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

دیواری کوتاه تراز ، غزلهای چشمت نیست ...

دیواری کوتاه تراز ،

غزلهای چشمت نیست ...

 

وقتی که استعاره میگیرم ،

ازچشمت ...

 

سرخ می نویسم ،

چون جزاوکسی نیست ...

غ..ر..آ[ یکشنبه 100/6/7 ] [ 8:8 عصر ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

میخواستم توخورشید باشی و ، ماه شویم ما ...

میخواستم توخورشید باشی و ،

ماه شویم ما ...

توسرچشمه ومن برکه آب ،

بیا تا راهی دریا شویم ما ...

اوچشمش شیشه ی باده و ،

اشکش باده ما ...

بده ازاشکش باده ساقی ،

که مست شویم ...

که دلتنگی ایام ،

شکستهِ دل ما ...

غ..ر..آ[ شنبه 100/6/6 ] [ 1:22 عصر ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

دیگر امکانات


بازدید امروز: 53
بازدید دیروز: 6
کل بازدیدها: 319954