سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

ببین با دل دیوانه ام ، چه کردی ... همان دیوانه ات بودم ، ت

ببین با دل دیوانه ام ،

چه کردی ...

 

همان دیوانه ات بودم ،

توبامن چه کردی ...

 

من آسوده عادت کرده بودم ،

درپلیه ام ...

 

چوپروانه گشتم ،

توبابال وپرم چه کردی ...

 

من ازچشم تو ،

خمار ومستم هنوز ...

 

ببین با دل عاشقم ...

چه کردی ...

 

مگرشانه ام ،

لایق تکیه دادن نبود ؟ ...

 

ببین شانه هایم فروریخت و ،

توبا من چه کردی ...

 

توخود خسته کردی و ،

بافتنه رفتی ...

 

توبا خانه ی مهربانی ،

چه کردی ...

غ..ر..آ[ دوشنبه 99/6/31 ] [ 11:51 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

نه یک دم او دور و ، یک دم از او جدایم ... به روحم زد زخمی ، ن

نه یک دم او دور و ،

یک دم از او جدایم ...

به روحم زد زخمی ،

نمیداندچه حالی دارم وکجایم ...

نه مرهم دارد این زخم ،

نه یک بالیندار وطبیب است ...

به دل میریزم غم ،

باده اش پُر ...

دراین عالم ،

نمی دانم کجایم ...

به تنگ آمد نفسهایم ،

شد شماره ...

به عالم راست مگردد کارم؟ ،

که برگردد بگوید کجایم ...

غ..ر..آ[ شنبه 99/6/29 ] [ 1:36 عصر ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

روی دیوار دلم ، نقش توپیداست ... چه نباشی وچه باشی ، محوت

روی دیوار دلم ،

نقش توپیداست ...

 

چه نباشی وچه باشی ،

محوتماشاست ...

 

سایه وسوسه افتاده ،

بجانم نپرس ...

 

چشمم پی چشم تو ،

لیلاست نپرس ...

 

این بارگه عشق سیره تماشا ی ،

چشم تولیلاست ...

 

امروز همه جاه ،

عشق من وتوهویداست ...

 

مجنومنم یوسف منم ،

عصرزلیخاست ...

 

چشمهای توزیبا و ،

دل من محوه تماشاست ...

 

حاشا مکن لیلی ،

درچشم توآن کعبه هویداست ...

غ..ر..آ[ پنج شنبه 99/6/27 ] [ 9:46 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

گه میجویم ره و ، گه کم کرده رهیم ... لیلی توبگیر دستم ، کم

گه میجویم ره و ،

گه کم کرده رهیم ...

 

لیلی توبگیر دستم ،

کم گشته ی این رهیم ...

 

خالیست کف دستم ،

آدرس بده گاهی ...

 

روزم به خطا چون شب ،

روحم به جنون درخواب ...

 

لیلی توبگیر دستم ،

کم گشته چو در راهیم ...

 

غ..ر..آ[ سه شنبه 99/6/25 ] [ 8:43 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

ساعتی با چشم تو ، خلوت کنم ... عیب است مگر؟ ... جای بگیرم

ساعتی با چشم تو ،

خلوت کنم ...

عیب است مگر؟ ...

 

جای بگیرم دربرت ،

با لبت صحبت کنم ...

عیب است مگر؟ ...

 

دوست دارم ماه باشی و ،

رویت کنم ...

شبها ترا ...

 

ازدل بی تابم ،

پیش تو صحبت کنم ...

عیب است مگر؟ ...

 

همدلی پیدا شود ،

گرمن تو ...

ماه شویم ! ...

 

عاشق ومعشوق توای ،

با توبیعت میکنم ...

عیب است مگر؟ ...

 

می تپت قلبم ،

درشوق تو ...

درلحظه ها ...

 

من نمیخواهم ،

هیچ ترکت کنم ...

عیب است مگر؟ ...

 

بزم عشقی دارم ،

درقلبم ...

از مهرشما ...

 

بهرخلق ،

ازعشق گویم ...

عیب است مگر؟ ...

 

غ..ر..آ[ شنبه 99/6/22 ] [ 3:23 عصر ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

دل تکه تکه ام را ، به هرکس مده ... مرا باتمسخرنشان ، به هرکس

دل تکه تکه ام را ،

به هرکس مده ...

مرا باتمسخرنشان ،

به هرکس مده ...

 

چه میشد اگردلتنگیم را ،

خدا ؟...

دراین تنگی قفس ،

دوباره نفس بده! ...

 

درآتش هوس ،

فروختم بهشت را ...

من آدمی زاده ام به میل و هوس ،

 

دلم را بدست هرکس مده ...

 

به کورسوی چراغی ،

نشانم دادی ! ...

همان رد پا را ،

خدا یا نشانم بده ...

غ..ر..آ[ چهارشنبه 99/6/19 ] [ 9:2 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

خنده کن هرصبح ، به رخسارخود روبروی آئینه ...

خنده کن هرصبح ،

به رخسارخود روبروی آئینه ...


هرصبح سلامی کن باعشق ،

روبروی آئینه ...


خانه ی دل گلستان میشود ،

باعطروبوی عشق ...


خوشه ای برچین ازنورخدا ،

باطرب روبروی آئینه ...


صبحگاهان صاف کن دل را ،

شفاف چون آئینه ...

غ..ر..آ[ سه شنبه 99/6/18 ] [ 10:15 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

توهمان رندی و ، من حیران توام ... توهمه دنیا و ، من دنبال توا

توهمان رندی و ،

من حیران توام ...

توهمه دنیا و ،

من دنبال توام ...

 

درسماع دارد اثر ،

دست در دعا دستم بگیر ...

روزها درتفسیر و ،

شبها گرفتارگفتار:توام ...

 

فارغ از درد وفراقت ،

نیستم دمی ...

درتمام لحظه ها درپی ،

افکار توام ...

 

یارقیب سرخوش است ،

یاتو بارقیبان سرخوشی ...

من همان مجنون جامانده ،

افکار توام ...

 

پیشکشت میکنم عشق را ،

دراین شهر وانفسا ببین ...

عشق اگرجرم است ،

من مظنون توام ...

غ..ر..آ[ پنج شنبه 99/6/6 ] [ 10:19 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

دیگر امکانات


بازدید امروز: 152
بازدید دیروز: 236
کل بازدیدها: 244403