سفارش تبلیغ
صبا ویژن

تو به سر شانه زنی

 

تو به سر شانه زنی ودل ما را ببری

نبر دل ،دلبری جز توکه شیرین عسلی

همه رندان حسود شیر شدن پیش توه

من مجنون که به کندوه تو افتاد نخوردم عسلی

 [ شنبه 93/1/30 ] [ 3:53 عصر ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

این روزها

سلام: این روزها ومشغله خرید کادو !!!!!

فقط  بدو . بدو . اگر علاقه بود اینطور نمیشد:

میخواهی بدانی: چی؟

این راهشه ...یک شاخه گل گل تقدیم شماروزد مبارک

همسرم (سیره فاطمه ).سلام الله.را ادامه بده عزیزم

وگر غیراز این!!!!!!!!!!!!!!!حالا..[ جمعه 93/1/29 ] [ 9:47 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

خدا حافظ قولهای مردم!!!

خدا حافظ قولهای مردم!!!

عملیات روانی انصراف مردم از در یافت یارانه !

این روزها رسانه ها وصدا وسیما در جهت عنصراف کردن مردم است .

این کار با گفته های دولت قبل ونامزد های دورهای قبل همخوانی ندارد ؟توجه فرمائید.

1احمدی نژاد در مرحله دوم اجرای هدفمندی به هر ایرانی ،توجه به هرایرانی حداقل 250000تومان.

یارانه نقدی داد میشود جناب آقای روحانی به زبانی ،انهایی که دارند اگر انصراف ندهید 3برابر جریمه میشد.

سوال:مگراین شیوه حضرت علی (ع)نبود که به همه مردم به یک میزان از بیت المال پرداخت میکرد.

واز ثروتمندان مالیات بیشتری میگرفت ؟یارانه سهم مردم از نفت است ؟پس چرا باید انصراف بدهند .

جناب آقای روحانی ریس جمهور محترم من شما را به بیانات گوهربار (امام خمینی،15آذر59)گوشزد میکنم.

آخرت را درنظر داشته باشید.

مردم باهم باشند ،مردم ما واقعا خوبند ،ماها بد هستیم.

من گاهی درذهنم این معنی می آید که اگر چنانچه در آخرت،جهنم بروم وآن کسی که برای من کاری کرده است ،

به خیال انیکه من آدم هستم ،دربهشت باشد – می گویند بهشت به جهنم مشرف است (ویکدیگر)رامیبیند – خوب من

به آنها چه جواب بدهم ؟اگربه من بگویند که ما برای تو(( الله اکبر ))گفتیم وتظاهر کردیم وما برای خاطر توبهشت

رفتیم که تو خودت ملعون بودی وبه جهنم رفتی .؟. (کهنه سرباز)[ چهارشنبه 93/1/27 ] [ 3:39 عصر ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

عشق سوخته

 

عشق سوخته

آه ،دراین منزل به غیراز لیلی ام راهی نداشت

سینه ام سوخت وشمع دراین محفل نداشت

غرق گشتم در موج دریای عشق

دست پاکردم من مجنون،این دریا ساحل نداشت

ساحلم کاری به عشق ما نداشت

                                                                                                           گل تقدیم شماهمچو فرهاد ،فریاد زدم حاصل نداشتگل تقدیم شما

 [ یکشنبه 93/1/24 ] [ 4:57 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

ارزش حجاب

ارزش حجاب

سلام علیکم :دوست خوبم (پایگاه فرهنگی ) امیدوارم مورد قبولتان قراگیرد .

ایا میدانید که چند متر پار چه مشکی به خودی خود چقدر ارزشمند است وقتی چادر شد .

بر سر زن مسلمان ، ارزشمند میشود .چند متر پارچه مشکی خواهر عزیزم به خودی خود

نشانه چیزی نیست اما وقتی چادری شد بر سرشما زن مسلمان، نشانه دین وملیت شما است .

پارچه مشکی حرفی برای گفتن ندارد،اما وقتی چادری شد بر سر زن مسلمان ،سرشارسخن .

از باور واعتقاد او می شود . پارچه مشکی آرمانخواهی رانشان نمی دهد ،اماوقتی چادری.

شد برسرزن مسلمان ،آرمانی بلند ومتعالی را فریاد میکشد . پارچه مشکی به خودی خود .

معنایی نهفته ندارد اما وقتی چادری شد بر سر شما خواهر مسلمان ،نشانه تسلیم بودن در برابر

رب . چادر مشکی جز تیرکی نیست ،اما وقتی چادری شد بر سر زن مسلمان ، نوری است .

در برابر ظلمت شیطان و وسوسه هایش . دومتر پارچه مشکی پاسداری را نمشناسد ،اما وقتی.

چادر شد بر سر زن مسلمان ، پاسداری میکند از زیور حیا وعفت از گوهر تقوا وطهارت[ شنبه 93/1/23 ] [ 6:30 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

فکری در نحوه ی تحلیل امور بدبینی

فکر در نحوه ی تحلیل امور بد بینی 

درمان حسادت: 1توجه به گستردگی و فراوانی نعمت ها ی الهی اینکه نامحد ود است .

2توجه به کمال نبودن امکا نات مادی .اینکه امکانات مادی انسان را به خوشبختی و سعادات واقعی نمی رسد،درپرتوصبر وتحمل برمحرومیت ها ی مادی نیز می توانبه کمال ومقامات مادی ومعنوی رسید :

3توجه به موقعیت وامکانات موجود :اگربه آنچه هم اکنون در دست است اندیشه شود که چه نعمتهای زیادی داریم اگرفلان نعمت نیست در عوض از موقعیت های ارزشمند وتوانایی ها واستعداهای دیگری بهره می بریم .

4توجه به زیان های حسادت بر روان وجسم خود حسود است ،

5بجای بد گوئی کردن از فرد مورد حسادت آگاهانه وبا توجه کامل از اوتعریف کنیم،

6برقراری رابطه ی عاطفی بافرد مورد حسادت،

7در برابر بد گویی دیگران ازفرد مورد حسادت مقاومت کردن است:

منبع نشریه :الکترونیکی پرسمان[ سه شنبه 93/1/19 ] [ 7:54 عصر ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

یادش بخیر قدیما

یادش بخیر قدیما .

صبح صدای زوزه باد از درز پنچره .

بوی آتش ،ذغال از تنورئ ،سماور .

وصدای گرم مهربان مادر .

و زمزمه ی نیا یش پدر .

لب خند زیبای پدر وسلام .

بیدار شدی عزیزم سلام .

صدای سوختن هیزم در اجاق .

گرما بخش صبح زیبای بهار .

یادش بخیر واپسین سالها .

نوای خروس ،سحر وبخاری نفتی .

صدای ثم اسب از روی سنگ فرش کوچه .

عصر جدید ونوی نا هنجار ساعت

فرصت کوتا است ،گفته پدر .

صدای ناهنجار بوق ماشین .

یا صدای رادیو سلام صبح بخیر اینجا ایران است .

سلام نه ، خدا حافظ زود بر میگردم .

سر گرمی کودک ، لوازم برقی .

آسایش نیست ، مراقبت از کودک .

لبخند پدر بزرگ ویا مادر بزرگ .

اگر در قید حیط باشد .

خوش میماند در روح کودک .

جای شکرش باقی ست روز جمعه تعطیل .

بوی بد اکزوز وصدای ترمز ماشین .

دلهره وحارس از بر خورد عابر .

دیدن زیباایی کاذب از سیما ه .

ویا نوای موسیقی از رادیو .

نوشتن نامه به تاریخ پیوست دادن پیامک از راه صوت[ دوشنبه 93/1/18 ] [ 11:7 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

پدر وپسر

پدر و پسر

پدر گفت : قبل از اینکه تو را با دنیای خارج از منزل آشنا کنم ،به تو فرزندم پندی می دهم که باید بخاطر بسپاری .

وهر گز فراموش ، نکنی  چون  تمام آنچه که پدرم به من آموخته  به تو باز گو میکنم تا بهترین فرد ممکن   باشی .

(یک) اینکه قادر خواهی بود کار های بزرگی انجام دهی ، واشاره به بوته های شمشاد کرد ، وگفت تومثل شاخه ی.

آن بوته شمشادی هستی که باغبان هر روز او را حرس میکند تا به شکل زیبائی در بیاورد ، به شرط  اینکه هرانچه .

معلم واستاد به تو می گویند درست انجام دهی .

(دوم) اینکه ممکن است برای تمرین کارهائی را انجام دهی که برایت سخت باشد وخسته کنند. که باید تجربه اش بکنی.

(سوم) اینکه تو قادر خواهی بود اشتباهی را مرتکب شوی ، و دوباره تجربه واصلاح کنی .

(چهارم) مهمترین قسمت چیزی است که درون تو است ، هوش و خمیر مایه .

(پنجم) در هر سطحی که قدم می گذاری باید آثار وآنچه آموختی با اندیشه از آن استفاده کنی: وتحت هرشرایطی به وظیفه.

خود عمل کن .[ دوشنبه 93/1/18 ] [ 11:0 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

ای یار قشنگ

ای یار قشنگ

به اشار نوشتم به تو نامه ای، یار قشنگ

هم به گوش می شنوی و لب خموش

پا سخم گوبه چشم مستت که زبان تو است

دل شورید من نگران عشق تو ست

نکند که بهاران خزان ،عشق من توست

قصه عشق تو فردوس وتمنای من است

شرط به اندیشه عشق است به جهان من وتو[ یکشنبه 93/1/17 ] [ 2:10 عصر ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

بزرگترین هدیه

بزرگترین هدیه                                          

بزرگترین هدیه ای که میتوان به کسی داد ، زمان است .

هنگامی که برای یک نفر وقت می گذاری، قسمتی از زندگیت را به او میدهیگه دیگرباز پس نمیگیری.

وآن شخص جزء مادر ومعلم کسی نیست .مادر مادر مادر !!!!!!

دلم را هدیه دادم من وپس هرگزنمی گیرم.

کسی که چیزی می بخشه پسش هرگز نمی گیر.[ سه شنبه 93/1/12 ] [ 5:38 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

دیگر امکانات


بازدید امروز: 37
بازدید دیروز: 73
کل بازدیدها: 319863