سفارش تبلیغ
صبا ویژن

آتش افکندی بردل ، شوره زارشد. حاصلم ...

آتش افکندی بردل ،

شوره زارشد. حاصلم ...

 

مهربان. باران رحمت گرفتی ،

خارشد حاصلم ...

 

بی وفایی کرد و ،

پیمانه ازمن گرفت ...

 

میکشدهردم به مسلخ ،

رحم کن بردلم ...

 

ره به بیراه تا کجا تا کی ؟،

داغ عشق باشد بردلم ...

غ..ر..آ[ سه شنبه 100/5/26 ] [ 9:36 عصر ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

عجبا دل رسوا شده ام را ، بهرچه پنهان بکنم ...

عجبا دل رسوا شده ام را ،

بهرچه پنهان بکنم ...

 

عشق عشق است ،

بهرچه حاشا بکنم ...

 

من همانم که ،

سریاری داشتم ...

 

اوهمان است که دل را ،

به پایش بگذاشتم ...

 

حال که پریشانم و ،

لیلایم توای ...

 

من عاشق دیریست ،

که حال مجنون داشتم ...

غ..ر..[ دوشنبه 100/5/25 ] [ 10:12 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

نفسم ازپنچره ، پَرکشید ورفت ...

نفسم ازپنچره ،

پَرکشید ورفت ...

 

دل درتب وتاب ،

ترامی نگریست ...

 

ازپس آنهمه افسون نگاه ،

برق چشمت مرا گرفت ...

 

به کدامین سو ،

سفرکرده دل ...

 

که ناخدای دلت ،

دل ازما گرفت ...

غ..ر..آ[ جمعه 100/5/22 ] [ 9:58 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

نفسم ازقفس ، پَرخواهد کشید ...

نفسم ازقفس ،

پَرخواهد کشید ...


چشم افسونگرت ،

خواهد گریست ...


دلی که درتب وتاب ،

ترا می نگریست ...


ازعمق چشمانت ،

پَرخواهد کشید ...

غ..ر..آ[ سه شنبه 100/5/19 ] [ 8:13 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

سرد بودم توشرر بودی ، عاشق کردی مرا ...

سرد بودم توشرر بودی ،

عاشق کردی مرا ...

 

توخدا باش ،

که دوا باشی مرا ...

 

پرتوی خوشید باش ،

که برشب تارم بتازی ...

 

همه را جزتو برانم ،

که توخورشیدی مرا ...

غ..ر..آ[ سه شنبه 100/5/12 ] [ 10:9 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

میرسی ازراه و ، میبینم چشم آهوی ترا ... آنقدرخوبی که حالم ، ب

میرسی ازراه و ،

میبینم چشم آهوی ترا ...

آنقدرخوبی که حالم ،

بهِ می شود ...

به پایان میرسد ،

انتظار ...

چو میبینم ،

چشم آهوی ترا ...

پیشه کردم شاعری را ،

ازغزل آباد دل گویم ترا ...

ازتوگویم سخن عشقم ،

تاابد دوست دارم ترا ...

غ..ر..آ[ یکشنبه 100/5/10 ] [ 1:3 عصر ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

برای سرودن ، دلم بهانه میخواهد !... ترا با چشمانِ ، عاشقانه م

برای سرودن ،

دلم بهانه میخواهد !...

ترا با چشمانِ ،

عاشقانه میخواهد ...

بیا وبهانه بده ،

که کنکِ گشنه طبعم ...

بیاکه ازچرخش گیسوانت ،

طبع عاشقانه میخواهد ...

توشکستی دلِ پردردم ،

چه خوب؟ ...

برای رفتن به میخانه ،

شکستهِ پیمانه میخواهد ...

دل چموش سرکشم ،

زشعله های نگاهت ...

فقط چند لبخندِ ! ،

عاشقانه میخواهد ...

غ..ر..آ[ جمعه 100/5/8 ] [ 10:14 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

گفت: درعمق نگاهش ، چه دیدی ...

گفت: درعمق نگاهش ،

چه دیدی ...

گفتم: رنگ عشق ...

 

گفت: چشمانش چه رنگی بود؟ ،

ازدلم پرسیدم ...

گفت: فقط عشق ...

غ..ر..آ[ پنج شنبه 100/5/7 ] [ 5:27 عصر ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

من به شوقت ، اندرتب وتابم بیا ... درطلبت ساقی عشق ، مست وخراب

من به شوقت ،

اندرتب وتابم بیا ...

درطلبت ساقی عشق ،

مست وخرابم بیا ؟...

دل دادن ازمن و ،

دلبردن ازتو ...

ای مطربا باطرب و ، 

جنگ وربابت بیا ...

سرمست تماشای توام و ،

دلِکم منتظر !...

درجام وقدحت ،

شرب ناب بریز وبیا ...

روزشب منتظرمقدمتم ،

خوش نقش ونگار ...

بیقرارم به عاشق نگهی کن ،

بِه ز. رویای ست بیا ...

غ..ر.آ[ دوشنبه 100/5/4 ] [ 10:16 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

فال حافظ زدم و ، حافظ گفت:حیف آن ... نرگس مست که پنهان شود ...

فال حافظ زدم و ،

حافظ گفت:حیف آن ...

نرگس مست که پنهان شود ...

بلبل ازشرم خاموش و ...

کلاغ غزل خوان شود ...

عشق اگرازکوچه گذرمیکند ...

تویوسف باش ...

زین دلکده کی یوسف دل ...

زندان شود توعاقل باش ...

غ..ر..آ[ جمعه 100/5/1 ] [ 7:54 عصر ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

دیگر امکانات


بازدید امروز: 35
بازدید دیروز: 73
کل بازدیدها: 319861