سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مادیدبان عشقیم/عاشقها دیده بودیم

ما دید بان عشقیم

عاشقها دیده بودیم

بایدزعشق سخن گفت:

با نسل این هزاره !

فرهنگ عاشقی راآنها شناخته بودند (شهیدان)

ما عار فان عشق را،

در جبهه ها دید یم

دشمن زخمی زد و رفت

زخم زبان جمعی ما راجگرسوخته

فرزانه پیرمان گفت:

دشمن پشت دربهاست

جمعی مثال جوجه گفتند:کجاست لولو

لولونرم وخزنده باپوزخند زیبا.

با رنگ مخملینش هنوزهم نشسته[ دوشنبه 93/6/31 ] [ 9:38 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

دیگر امکانات


بازدید امروز: 46
بازدید دیروز: 79
کل بازدیدها: 164622