سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پسرم گوش کن ، لیلی بامااست

پسرم گوش کن ، لیلی بامااست                    

آموختن دانشی که پسند یده نیست ، بی تردید علم وعملش هم سودی نخواهد داشت . فرزندم به خود مینگرم که خورد سالی وجوانی رابه سالخوردگی رسانیدم و درسرازیری زندگی قرار دارم . سستی وناتوانی را در وجودم احساس میکنم وزندگی یم برایت درس عبرتی است که درسربالایهای نفس گیر دنیاه هیچگاه از پروردگار خودم دورنبودم . پسرم همانگونه که تنم را ضعف وسستی فرا میگیرد اندیشه ام نیز سستی پذیر است از این رو پیش از آنکه عقل وخردم اسیر دسیسهای دنیاه گردد درتربیت توکوشیدم . اکنون سفارش من به تو این است ! فرزندان نیک تر ازخود تربیت کنی و به هرآنچه آفریدگار واجب شمرده  ، اکتفا کن که نیکان وبزرگان وپدر ومادر وخانواده ات در آن راه گام نهاده اند. آنان باتمام زندگی ساده ای که داشته اند پرهیزکار ودارای اندیشه وخردبودند . همانگونه که می اندیشی ، بنگر که آیا خویشتندار و در انجام تکلیف و وظیفه خود ثابت قدم بوده ای ؟ فرزندم یقین کن که با تحصیل وتعلیم از هر شبهه خود را رها می سازی . به خدا نزدیک واز پروردگارت یاری بجو و برای کسب موفقیت واجتناب ازهر بدی وضلالت وگمراهی بخداوندمهربان پناه ببر . آنگاه مطمئن باش که دلت پاک وصاف گشته توصیه میکنم به دقت بیاندیش وبا تمرکز و استفاده از فکر نیک دل را از پلیدی ها برهان و مگذار تورا در ورطه هلاک و درسیاهچال تنگ وتارک فرواندازد . هرگز در دین وآئین کوتاهی  مکن . مردباش و آزاده .                                                     

 .                                                                        زهرچه تعلق گیرد زیر چرخ فلک..                                           

                                                                         غلام حیدر هستیم و ولایت مدار...                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                          غلامرضا [ چهارشنبه 92/12/7 ] [ 6:37 عصر ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

دیگر امکانات


بازدید امروز: 101
بازدید دیروز: 206
کل بازدیدها: 170332