سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی

(قلب آزورد را بااومداوامیکنم)

 (قلب آزورد را بااومداوامیکنم)

 

بوسه را با بوی گل هرروزخوشبومی کنم

میدهم جان درره جانان و، قلب را هدا میکنم

 

سوزم ازعشقت گلم ، دل باتواحیا می کنم

میدهم سردرره یارو ، عشق را زیبا می کنم

 

هرچه دارم دروجود ، تقدیم مولا می کنم

عاقبت درحسرت سلطان عشق ، جان میدهم

 

گرکه میسوزد دل ، با غلام درعالم همدلی

باولایت ، سررا تقد یم مولا می کنم

 

بی سبب گم میشوم گاهی ، راه گم می کنم

قلب آزورد را با او مداوا می کنم    !

 

غ..ر..آ[ جمعه 94/9/6 ] [ 10:24 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

دیگر امکانات


بازدید امروز: 157
بازدید دیروز: 167
کل بازدیدها: 165548