سفارش تبلیغ
صبا ویژن

تنز حسنک وتصمیم کبرا

  طنز حسنک وتصمیم کبرا...                                                        

   گوسفند بع بع میکرد                                                                                                                                      

   گاو ما ما میکرد                                                                                                                              

   سگ واق واق میکرد                                                                                                                                

   همه باهم فریاد می زدن حسنک کجایی                                                                                                              

شب شده بود اما     حسنک نیامد حسنک مدت زیادی است به خانه نیامده او به شهر رفت نزد اساتید حقه وفن درس    

آموخت .وبرای ا     آموخت وبرای امرار معاش در با زار شهر بار بری میکرد تا اینکه استاد شد .وخودش را کاندیدای بازار کرد او ریس شد

  تی شرت وشلوار جین می پوشید وبه میز ریاست تکیه می داد کم کم حسنک دیگر حسنک سابق نبود دیگر موهایش مثل

  موی گاو کوتا ه نبود او بجای رفتن به آغل حیوانات جلوی آئینه می ایستاد وموهایش را سشوار می کشید وژل می زد .او

  هر روز پیشتر ترقی میکرد ،او یک لپ تاب خرید شبها تا نیمه شب چت میکرد او یاد گرفت چگونه فیلترشکن دانلود کند و

  در فیس بوک ایمل داشت .او یک شب با پتروس اشنا شد وتا نیمه های شب چت میکرد یک از روز پتروس به حسنک گفت

  دستم به دامنت سد سوراخ شد چکار کنم چاره ای به اند یش حسنک گفت فعلا انگشت خود را در سوراخ فور کن تا بگویم

  چه باید کرد پتروس بیچاره اینکاررا کرد حسنک گوشی موبا یلش رابرداشت وبه کبرا زنک زد وموضوع پتروس را در میان

  گذاشت کبرا گفت پس فردا درشورا تصمیم میگیرم چه باید کرد .حسنک گفت دو فوریتی است .سر انجام کبرا تصمیم گرفت

  و به حسنک گفت به پتروس بگو یک چوب خشک داخل سوراخ به کند وتلفن به امداد آب وفاضلاب بزند .حسنک به پتروس

  خبر داد پتروس اینکار را کرد پتروس به پاس همفکری حسنک را دعوت کرد وبرای حسنک دعوتنامه فرستاد حسنک از

  خوشحالی در پوستش نمی گنجید .کوکب خانم همسایه دیواربه دیوار حسنک .چشمش به حسنک افتاد وگفت حسنک کجایی

  چندوقتی است که با هم چای نوش نکردیم !راستی خبر داری ریز علی بیچاره خودش را جلوی قطار انداخته تا قطاربه کوه

  برخورد نکند حسنک گفت نه! کوکب خانم اره ریزعلی بیچاره مرد .حسنک که خوشکش زده بود ای داد بیچاره همین

  دیروز بود برای گرفتن سبد کالا به سوپری بازار آمد بود .که با صدای زنک گوشی چرت حسنک پرید پشت خط کبرا بود

  الوی سلام عزیزم چند جمله ایی رد وبدل شد.حسنک گفت .چشم ..خودم را میرسانم .کوکب پرسید خبری شد گفت نه جلسه

   ایی است که باید شرکت کنم .کوکب باز این دختره چیزی گفت که ناراحت شدی نه نه یک هیات تجاری از کوسان کره و

  چین آمدند .حسنک خودش را با مترو به بازار رساند حسنک کبرا را کنار گشید وگفت ان خانم که حجاب اجیب وغریب

  دارد کیست .کبرا خندید وکفت ذلیل مرده سوسانو است مغز متفکر بویو ،حسنک :فکر کردم افقانی است .کبرا تصمیم گرفت

  که با حسنک مشورت کند حسنک را کنار گشید وگفت اینها برای ختم مجلس ریزعلی نیامدن .حسنک تفگری کرد وگفت

  این سوسانو حیله گراست او با خبر است که دریاچه ارومیه خشک شد آمده است تا نمکهای دریاچه را با توبره به کره بکشد

  انها را دست بسر کن وقرداد را تایید نکن بعد از جلسه کبرا حسنک را کنار کشید وگفت شنیدم برایت از پتروس دعوت

  نامه آمد .آخه نامرد تصمیم را من گرفتم دعوت نامه را برای تو فرستاده ! خودت بهترمیفهمی یک تصمیمی برات بگیرم که!!!!!!

 

..   ودر پاین اگر خوشتان آمد صلوات......              خیلی خنده‌دار                                       

                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                              

شب شده بود اما   

آموخت .وبرای 

 

 [ یکشنبه 92/12/11 ] [ 12:7 عصر ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

دیگر امکانات


بازدید امروز: 171
بازدید دیروز: 170
کل بازدیدها: 179418