سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

باعرض تبریک بمناسبت ولادت پیامبر عظم (ص) وامام صادق (ع)

 

باعرض تبریک بمناسبت ولادت پیامبر عظم (ص) وامام صادق (ع)

یکی ازپراختلاف ترین مسایل تاریخ زندگانی حضرت محمد اختلاف موجود درتاریخ ولادت

حضرت محمد(ص)اگرکسی بخواهد همه نقل وقول هارا دراین باره جمع آوری کند به بیش از

شاید به بیست قول می رسد ،

عموم سیره نویسان وتاریخ نگاران اتفاق نظر دارند که تولدپیامبرگرامی درعام فیل ، درسال

750میلادی بوده است زیرا آن حضرت به طورقعطع ، درسال 632میلادی درکذشته است .

وسن مبارک آن بزگوار62تا63بوده است . بنابراین ولادت اودرحدود 570میلادی خواهدبود

اکثرمحدثان ومورخان براین قول اتفاق نظر دارندکه تولد رسول عظم ، درماه(ربیع الاول)بود

ولی درروز تولد ایشان اختلاف دارند . معروف میان محدثان شیعه اینست که آن برگواردر..

هفدهم ماه <ربیع الاول> روزجمعه ، پس ازطلوع فجرچشم به دنیا گشود ، ومشهورمیان اهل

تسنن اینست که در روزدوشنبه دوزدهم همان ماه اتفاق افتاده است ،

(ازاین دوقول کدام صیح است؟)

بسیار جای تاٌسف است که روز میلاد و وفات رهبرعالقدراسلام ،       بلکه مولید وفیات بیشر 

پیشوایان مذهبی ما ، به طورتحقیق معین نیست .این ابهام سبب شده که بسیاری ازروزهای

 جشن وسوگواری ما ازنظر تاریخ قطعی نباشد ، درصورتی که دانشمندان اسلام ، نوعاوقایع

وحودثی راکه درطی قرون اسلامی رخ داده است ، بانظم مخصوصی ضبط کرده اند ،ولی

معلوم نیست چه عواملی درکاربوده که میلاد وفات بسیاری ازآنها به طوردقیق ثبت نگردیده

است ، در این باره درگفتگو وگفتمان دربین محدثان ایران به نقل ازیکی از دانشمندان کردستان

هنگامی درحال تحقیق بودم به این مطلب برخوردم که این موضوع را باشخصی درمیان گذاده

وبیش ازحد اظهارتاسف نمود و از سهل انگاری نویسندگان اسلامی بسیار تعجب می کرد،و

می افزود: چطور آنان درچنین موضوع اختلاف نظردارند . نگارنده به اوگفت:تا حدوی قابل

حل است.اگرشمابخواهید بیوگرافی وشرح حال یکی ازدانشمندان این شهررابرسی کنیدوفرض

کنیم که این دانشمند پس ازخود اولاد وکسان زیادی ازخود به یادگارگذارده باشد ، آیا به خود .

اجازه می دهید که با بودن فرزندان مطلع ، وفامیل بزرگ آن شخص ، که ازخوصییات زندگانی

اوطبعاً آگاهند ، بروید شرح زندگانی اورا ازاجانب وبیگانگان ، یا ازدوستان وعلا قمندان آن

شخص درخواست کنید.؟ بطور مسلم وجدان شما چنین کار را اجازه نمی دهد ،

درحالی که رسول گرامی اسلام ازمیان مردم رفت ، وفامیل وفرزندانی ازخود به یادگار گذارده

بستگان وکسان آن حضرت می گویند:اگررسول خدا پدرارجمند ماست ، ومادرخانه وی بزرگ

ودر دامن مهر. وی پرورش یافتیه ایم ، بزرگ خاندان ما ، درفلان روزبه دنیا آمده ودرفلان

ساعت معین چشم ازدنیا بربست است. آیا به این وضع جا دارد که قول فرزندان وی رانادیده

گرفته وازنظر دورافتگان وهمسایگان رابرقول آنان ترجیح دهیم ؟ دانشمند مزبور، پس ازشنیدن

سخنان نگارنده گفت: گفتارشما مضنون مثل معروف است که ( اهل بیت ادری بمافی البیت )

ومن نیزتصور میکنم که قول آنکه ازنزدیگان وفرزندان نقل میشود صیح میباشد ، وبه حقیقت

نزدیک تراست ،

مکان ولادت حضرت محمد (ص)

ولادت حضرت محمد (ص) درمکه بوده ودرخانه ای شعب ابی طالب که بعدها حضرت محمد

(ص) آنجا را به عقیل بن ابی طالب بخشید ، و فرزندان عقیل آنجا را به محمد بن یوسف ثقفی

فروختند ومحمد بن یوسف آنرا جزء خانه خویش ساخت و به نام او مشهورگردید. و در زمان

هارون ، مادرش خیزران آنجارا گرفت وازخانه محمد بن یوسف جدا کرد ومسجد ساخت وبعد

ها به صورت زیارتگاهی درآمد ، وبعداً که وهابیون درحجاز تسلط یافتند ومکه راگرفتند روی

نظریه عبد الوهاب موسس مذهبشان که تبرک به قبور پیامبران و مردان صالح الهی را شرک

می دانستند ، بهمین جهت قبور ا ئمه دین وبزرگان اسلام را درمکه ومدینه ویران کردند ، آنجا

را نیز ویران کرده و بصورت مزبله و طویله ای در آوردند  تنها با اصرار شیخ عباس قطان

شهرداروقت مکه ودرخواست وی ازملک عبدالعزیز قرارشد تا درآنجا کتا بخانه ای بناکنندکه .

اکنون بسیاری ازمسمانان  ( ترکیه ) پشت دراین کتابخانه نمازبپا میدارند که کتا بخا نه به نام

<<مکتبهٌ مکهَ المکرمه>> شناخته می شود ، وبرخی گفته اند: ولادت آن بزرگوار درخانه ای

در نزدیکی کوه( صفا ) بوده است که هم اکنون روبری کوه صفا قردارد ..

فی رحاب بیت الله الحرم ، ص 263سیره ابن هشام .ج ا ص. 2158.

غ..ر..آ[ جمعه 94/10/4 ] [ 9:47 عصر ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

دیگر امکانات


بازدید امروز: 44
بازدید دیروز: 206
کل بازدیدها: 170275