سفارش تبلیغ
صبا ویژن

پیروزی انقلاب اسلامی زلزله ایی ویرانگر برای جهان غرب

 

پیروزی انقلاب اسلامی زلزله ایی ویرانگر برای جهان غرب

  پیروزی انقلاب اسلامی به معنای صدورپیام وارزشها وبه حرکت درآمدن موجی رهایی بخش درکشورهای همسایه بود،

 که حتی اولین کشور که همزمان باانقلاب اسلامی انقلاب کرد کشور نیکاراگوئه بود ،

که امریکا ورقیب او شوروی درجهان به فکرافتادن که ازاین حرکت جلوگیری کنند همزمان باحرکتهای آمریکا ....

درمنطقه باهمکاری رژیم اسرائیل وفاشیستهای درلبنان وفلسطین ، ودرافقانستان شوروی باکودتای خونین واشغال این

کشور تاازحرکتهای اسلامی وعدالت جلوگیری کنند وهمزمان باجشن انقلاب حرکتهای ضدانقلاب درمنطقه کردستان .

وشمال وطبل جنگ درمنطقه ازسوی عراق توسط رژیم افلقی وحمایتهای بی دریغ غرب وحرکتهای موزیانه وهابی ها

عربستان که چشم موفقیت شیعه را نداشتند وازحرکت وجنبشهای اسلامی وبه قدرت رسیدن ایران درمقابل رژیم غربی

وباج ندادند به شرق بود وازشعار اصلی مردم ایران که (نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی) بود که به رهبری امام  

خمینی شکل وپا گرفت : و تاریخ گویای حقیقت است ، پس ازجنگ جهانی ودم نظمی ظالمانه ایی برجهان حکمفرما شد.

که جهان رابه دوقطب بین دوقدرت شرق وغرب تقسیم شد وسازمانهای نظامی به نام ورشو وناتو نگبانهای ناعادلی بودند

که هیچ حرکتی درجهان بدون وابستکی وهمکاری این ود قطب انجام نگیرد ،

واین یک واقیت درعصرحاضراین جهان است که یک ملت واحد فارق ازاحزاب ودسته وکروه درجهان به رهبری نهضت

امام خمینی  وبامبارزه با امپریالیست آمریکا درافتاد وشکست را براین دوقطب تحمیل کرد ،

وحتی ادعای مبارزه ضدامپریالیست کمونیست هارا برملا ساخت وبرای نخستین بار درجهان عصرحاضر اسلام رابه عنوان

عامل حرکت در پهنه مبارزات ملتها  مطرح ساخت همچنا نکه (کاندی ) رهبر هندوی ها گفته : بود حرکت انقلاب را ازامام

حسین (ع) آمو ختم  و از این رو بیست دو22  بهمن را تنها به عنوان روز پایانی رژیم سیاسی و آغاز حیات رژیم دیگر تلقی

کنیم بلکه بیشتر به یک معجزه شبیه است تا تحول عادی به جزامام خمینی درحواد ث و تحولات وقوع  چنین  پیروزی را

حتی تاواپسین روزهای رژیم شاه ناممکن میدانستند ، وچنین بود که پس از پیروزی صبحدم 22 بهمن 1357  دشمنیهای

غرب واروپاه ویگر رژیمهای  وابسته به آمریکا وحتی رژیم شوروی  درمشارکت داشتند و ناخرسند ازاتفاقی که در ایران

افتاده بودند ، و در تجهیزات صدام را حمایت درجنگ با جمهوری اسلامی  کرد وامام خمینی با همان منطقی که نهضت

اسلامی را آغاز کرده بود با تمام  فشارها وفتنه های خارجی انقلاب را هدایت کرد ، واین واقعیت  را به جوانان مان باید

بفهمانیم تا جشن 22بهمن را با شگوه تربرگذارکنیم ،

22بهمن برهمه ی دلسوختکان انقلاب اسلامی مبارک

غ..ر..آ

 [ جمعه 94/11/16 ] [ 9:36 عصر ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

دیگر امکانات


بازدید امروز: 77
بازدید دیروز: 167
کل بازدیدها: 165468