سفارش تبلیغ
صبا ویژن

زارشد چشمم ، ازنیا مدن تو ... می دود به ره ، به شوق دیدن تو

 

زارشد چشمم ، ازنیا مدن تو

می دود به ره ، به شوق دیدن تو

 

رشک میبرم به شبنم ، روی گل

که چمیده تاسحر ، پا به پای تو

 

بیا به رخسارما کمی ، رنگ امید بپاش

چوماهتاب زلف خود ، به شب مپوش تو

 

بیا وشبم را ، پراز ستاره کن

توماهتاب باش و ، عطرگل یخ را تازکن

 

بیاکه غلام را خوش باد ، از چمید نت

سحرآمد وبلبل چه کند ، وقت رفتن نت

 

 

غ..ر..آ[ دوشنبه 96/6/13 ] [ 9:47 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

دیگر امکانات


بازدید امروز: 19
بازدید دیروز: 206
کل بازدیدها: 170250