سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

دوست میدارم تو را ، پنهان چرا پنهان چرا ؟ .... پیش همه رسوایم و

 

دوست میدارم تو را ،

پنهان چرا پنهان چرا ؟

پیش همه رسوایم و ،

انکار چرا انکار چرا ؟

عشق گریبانم گرفت و ،

جام مستی سرکشید

ازغم رسوا شدن ،

سردرگریبانم چرا ؟

بند زرین عشق پای دلم را ،

بسته وپرکشید

دردلم موج میزند عشقش ،

سیه کاری چرا ؟

گرچه درسیمای خندانم ،

غمی پنهان شد

زیرچترنسترن هستم و ،

غم چرا ؟

حلقه برانگوشت کنم ،

رسوا شود سِرِعشق

این غلام ومستی و ،

پنهانش آخرچرا ؟

گه زاو دور وآشفته حال ،

کفران میکنم

تاکه میبینم دامنکشان را ،

دست وپاکٌم میکنم

تا به مژگانم. اشک شوق ،

نقره افشان میشود

با نگاه کهربایش  ،

این دل آرام مییکنم

 

 

غ..ر..آ [ چهارشنبه 96/10/20 ] [ 7:54 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

دیگر امکانات


بازدید امروز: 25
بازدید دیروز: 79
کل بازدیدها: 164601