سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران

شبها کناربرگه و ، یک آسمان سینه ریز

 

شبها کناربرگه و ،

یک آسمان سینه ریز

چشمای من به برگه و ،

یک آسمان ستاره ریز

آن برگه بود وآئینه ،

دستم قلم را میکشید

انگارچشانم ،

شعروغزل را درتو دید

چشم ودلم حس کرد تورا ،

درآسمان کبود

سکوت شب شد مثنوی ،

نقش تورا دردل کشید

از زندگی پُرمیشوم ،

حس میکنم هردم تورا

ازبد به دورشدغلام ،

وقتی غزلهای تودید

جزبا تونیست همسفر ،

حس تودرهرسفر

زیبا توای رعنا توای و ،

باورم  درهرسفر

 

 

غ..ر..آ[ چهارشنبه 97/3/2 ] [ 9:26 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

دیگر امکانات


بازدید امروز: 40
بازدید دیروز: 104
کل بازدیدها: 164720