سفارش تبلیغ
صبا ویژن

فکری در نحوه ی تحلیل امور بدبینی

فکر در نحوه ی تحلیل امور بد بینی 

درمان حسادت: 1توجه به گستردگی و فراوانی نعمت ها ی الهی اینکه نامحد ود است .

2توجه به کمال نبودن امکا نات مادی .اینکه امکانات مادی انسان را به خوشبختی و سعادات واقعی نمی رسد،درپرتوصبر وتحمل برمحرومیت ها ی مادی نیز می توانبه کمال ومقامات مادی ومعنوی رسید :

3توجه به موقعیت وامکانات موجود :اگربه آنچه هم اکنون در دست است اندیشه شود که چه نعمتهای زیادی داریم اگرفلان نعمت نیست در عوض از موقعیت های ارزشمند وتوانایی ها واستعداهای دیگری بهره می بریم .

4توجه به زیان های حسادت بر روان وجسم خود حسود است ،

5بجای بد گوئی کردن از فرد مورد حسادت آگاهانه وبا توجه کامل از اوتعریف کنیم،

6برقراری رابطه ی عاطفی بافرد مورد حسادت،

7در برابر بد گویی دیگران ازفرد مورد حسادت مقاومت کردن است:

منبع نشریه :الکترونیکی پرسمان[ سه شنبه 93/1/19 ] [ 7:54 عصر ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

دیگر امکانات


بازدید امروز: 131
بازدید دیروز: 221
کل بازدیدها: 191819