سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی

بازیاد ایام شد ومن ، درخم کوچه ... ازشوق دیدارتودلبر ، نشستم س

 بازیاد ایام شد ومن ،

درخم کوچه

ازشوق دیدارتودلبر ،

نشستم سرکوچه

ساقی نیامد ،

که ازجام وجودش

دیوانه ومست گردم ،

سرکوچه

دل یاد توکرد وبه هر ،

رهگذراین گفت

هرگزنرود خاطرآنشب ،

سرکوچه

بازعطرتوپیچید و ،

غلام یاد ایام

دل پرگشود و نشستم ،

سرکوچه

دل یاد توبود و آن ،

چشم سیاهت

هرگزنرود خاطر ایام و ،

یادش سرکوچه

غ..ر..آ[ دوشنبه 97/7/9 ] [ 1:29 عصر ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

دیگر امکانات


بازدید امروز: 181
بازدید دیروز: 167
کل بازدیدها: 165572