سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نمیخوانم خم اَبرورا ، به هرگیسوتو را دیدم ب

نمیخوانم خم اَبرورا ،

به هرگیسوتو را دیدم

به هرکوی گذارکردم ،

همان اَبروکمان دیدم

تو بر اَبرو بند داری ،

زحال ما خبرداری

به هرکوهسارتو را دیدم ،

به طنازی

چراپنهان کنم آخر؟ ،

به هرکویی تو آنجایی

سخنهای لبت را ،

درنگاه گل میخوانند

هزاران لحجه را دیدم ،

تورامستانه میخوانند

پرروی پریزادم که پنهانی ،

به بسم الله هویدائی

حجاب پرداز. شبهایم ،

غلام داند تودر زلفت هویدائی

غ..ر..آ

ر[ دوشنبه 97/10/10 ] [ 10:0 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

دیگر امکانات


بازدید امروز: 54
بازدید دیروز: 6
کل بازدیدها: 319955