سفارش تبلیغ
صبا ویژن

افسرده و زارنمیروم ، ازشهرشما .... شورید دلی مانده ، پیش شما

افسرده و زارنمیروم ،

ازشهرشما

شورید دلی مانده ،

پیش شما

مکن دل زنده بگور ،

مگر درشهرشما رسم است

آمدم وصل کنم دل ،

درشهرما. یاد وصل رسم است

گرچه میرقصد اشک ،

نگیززمن چشمه ی عشق است

شایدآن غنچه ی شاد که بدست آمد ،

هنرافسونگری عشق است

نرسد به لبم یا که لبم بازنشود ،

شعله ی آه لبم ازعشق است

میروم نه بدین سان که دورت سازم ،

بادلی شادغلام میرود از حرمت

چندخنده پلمپ کردم پنچره فولاد ،

بازهم دلم گره خورد پنچره فولاد. حرمت

غ..ر..آ[ جمعه 97/10/21 ] [ 10:0 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

دیگر امکانات


بازدید امروز: 16
بازدید دیروز: 73
کل بازدیدها: 319842