سفارش تبلیغ
صبا ویژن

تواگرباز کنی ، پنچره را .. خواهم آمد. کنارزن ، حریرپنچره را

تواگرباز کنی ،

پنچره را  

خواهم آمد. کنارزن ،

حریرپنچره را

پلکی های سرمازده ،

سحرم  

ای همه امید بپذیر ،

عشق مرا

منکه محتاج توام ،

درهمه وقت

به غزل خوانی باغ ،

بلبل را بپذیر

منکه محتاج ،

به گرمای توام

ای توعیسی نفسی ،

غلام را بپذیر

غ..ر..آ[ دوشنبه 97/11/1 ] [ 11:59 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

دیگر امکانات


بازدید امروز: 135
بازدید دیروز: 221
کل بازدیدها: 191823