سفارش تبلیغ
صبا ویژن

هنوزم روسری تو ، با رنگها دوست دارم

هنوزم روسری تو ،

با رنگها دوست دارم

سپیدی رنگ موهات و ،

به زیر روسری دوست دارم

هنوزم چشم غزل خوانت را ،

باهمه خستگی هایش دوست دارم

هنوزم آن حفاف ورازچشما تو ،

به زیرچین موهات دوست دارم

زبانت نرم وشیرین باحفاف است ،

چقدرگرمی حرفهایت را دوست دارم

غلام عاصی میشد گاه گاهی اما.. ،

چقدرصبرزهرایت را دوست دارم

غ..ر..آ[ شنبه 97/11/27 ] [ 6:37 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

دیگر امکانات


بازدید امروز: 145
بازدید دیروز: 221
کل بازدیدها: 191833