سفارش تبلیغ
صبا ویژن

میشود عشق تو ، آخرقاتلم ... وای چه کردی و ، چه کردی بادلم

میشود عشق تو ،

آخرقاتلم

وای چه کردی و ،

چه کردی بادلم

میروی دامن کشان و ،

من آه میکشم

دل اسیرکرد و ،

من فریاد می کشم

عاشقم ! نفرین روانیست ،

بروخوش میروی

لحظه ای باعاشقان باش ،

دردعاشق بیشنوی

کودک دل گریه کرد وگفت: ،

خداهمراهتان

دل به کنعان میرسد ،

باعطرخوش بویتان

آتش خاکسترم برباد مده ،

خاک دلم

یوسفم. قیصم. فرهادم ،

مسوزان دلم

عاشقم نفرین روا نیست ،

بروخوش میروی

لحظه ای با عاشقان باش ،

دردعاشق بیشنوی

غ..ر..آ[ جمعه 98/1/30 ] [ 10:33 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

دیگر امکانات


بازدید امروز: 17
بازدید دیروز: 79
کل بازدیدها: 164593