سفارش تبلیغ
واحد طراحی
واحد طراحی

نامه ای از داد بی دادی ، نوشتم .... زآن شکوه دیدم ترا ، ازدل

نامه ای از داد بی دادی ،

نوشتم ....

زآن شکوه دیدم ترا ،

ازدل نوشتم ....

چشم نخفت تا نیمه شب ،

در یاد تو ....

مثنوی میخواندم و ،

بیت ترا نوشتم ....

درسکوت راز پنهان ترا ،

درقلب نهفتم ....

با ترانه عیان کردم و ،

برخلق گفتم ....

هی نظرکردم به عشق خویش ،

گمشده آفتابم چرا ؟ ....

درجنون غرق گشته است ،

این دل بیچاره بیا !....

نیفکند فتنه مرا ،

فتنه گردلم توایی ....

دست هوس آهنین ،

زجا نیفکند مرا ....

غ..ر..آ[ پنج شنبه 98/2/12 ] [ 7:33 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

دیگر امکانات


بازدید امروز: 166
بازدید دیروز: 167
کل بازدیدها: 165557