سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دشت تف کرده دل ، نم نم باران می خواهد .... سر به روی شانه ام ب

دشت تف کرده دل ،

نم نم باران می خواهد ....

سر به روی شانه ام بگذار ،

چشم.ریزش باران می خواهد ....

چون سواری در رهی ،

زیر پایت نم نم باران می خواهد ....

به تو مهربستم ،

نه به کس ....

چتری ازمهر تو دیدم ؟ ،

که باران می خواهم ....

برق نگاه ترا ،

چگونه توصیف کنم ؟ ....

شبیه تونیست کس ،

من به چه توصیف کنم ....

غ..ر..آ[ چهارشنبه 98/5/9 ] [ 7:7 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

دیگر امکانات


بازدید امروز: 171
بازدید دیروز: 170
کل بازدیدها: 179418