سفارش تبلیغ
طراحی فروشگاه اینترنتی
طراحی فروشگاه اینترنتی

دل به مهرتوبستم ، که در آغوش توباشم ... تونگین ومن حلقهء دستت

دل به مهرتوبستم ،

که در آغوش توباشم ...

تونگین ومن حلقهء دستت ،

که فراموش نباشم ...

دشت تف کرده کویرم ،

که به امید بوسه باران توباشم ...

به ره هم پرتوی مهتابی ،

که درظلمت سایه نباشم ...

نم نم بوسه باران بهاری ،

باغ باران خورده توباشم ...

حلقه ء دام اگربگشایی ،

نیک دانم که صید توباشم ...

غ..ر..آ[ دوشنبه 98/6/25 ] [ 9:0 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

دیگر امکانات


بازدید امروز: 41
بازدید دیروز: 104
کل بازدیدها: 164721