سفارش تبلیغ
صبا ویژن

تو درامید بهاری و ، من درهوای نسیمم تو ... گمان مدارکه بهار

تو درامید بهاری و ، 

من درهوای نسیمم تو ...

گمان مدارکه بهار ، 

گل وسبزه نیست ...

گل هست وسبزه هست وبهار ،

لبخند خورشیدش ازتو ...

زنسیم لطیف بهارخوش بینم و ،

بادصبا وعطرنسیمش ازتو ...

باغ گلشن وشکوفه هست و ،

بااغبان خوش مرامش ازتو ...

درباغ آفت هست وهم گل ،

طبیبا رحمانیتش ازتو ...

غ..ر..آ[ جمعه 98/12/23 ] [ 11:6 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

دیگر امکانات


بازدید امروز: 14
بازدید دیروز: 79
کل بازدیدها: 164590