سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران

آنکه رسوا خواست مرا ، پیش خلق تنها توای ... با دم گرم مسیحایت

آنکه رسوا خواست مرا ،

پیش خلق تنها توای ...

با دم گرم مسیحایت ،

جان میدهی هردم مرا ...

شمع بزم عاشقان ،

یکرنگ وبیرنگ توای ...

محفل ما را تونوری ،

هیچ چراغی جزتونیست مرا ...

کاخ مرمرگون ندارم ،

شب شکاف چلچراغم توای ...

مست فتادام پیش پایت ،

وحشت از هشیاری فرداست مرا ...

غ..ر..آ[ پنج شنبه 99/3/8 ] [ 9:0 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

دیگر امکانات


بازدید امروز: 85
بازدید دیروز: 167
کل بازدیدها: 165476