سفارش تبلیغ
صبا ویژن

به سرزلف تودوختم زلف ، عاقبت زلف توشد شیدائی ...

به سرزلف تودوختم زلف ،

عاقبت زلف توشد شیدائی ...

همه عالم زلف تومیبینن و ،

دل من پیچش موی ترا ...

در دلم هیچ نگنجید جز ،

همین عشق و رسوائی ...

گفته: بودم ،

ازقدحش باده می گیرم ...

وقت آن است که به عهد ،

وفا کنی زین رسوائی ...

غ..ر..آ[ پنج شنبه 100/7/15 ] [ 9:51 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

دیگر امکانات


بازدید امروز: 32
بازدید دیروز: 73
کل بازدیدها: 319858