سفارش تبلیغ
صبا ویژن

عاشقت هستم و ، هرلحظه یادت میکنم ...

عاشقت هستم و ،

هرلحظه یادت میکنم ...

گرحضورش نیست ولی ،

او راعبادت میکنم ...

نارفیقان تا به کی سنگ ،

به دلها میزنند ...

هرچه باشد روز وشب ،

باعشق او بیعت میکنم ...

هیچ فراقی نسیت مرا ،

بجز جبرروزگار ...

پای عشقش ایستاده ایم و ،

عاقبت سویش رجعت میکنم ...

وقتی نامش میپیچد ،

درهوای خانه ام ...

درحیاط ذهنم ،

با اوصحبت میکنم ...

عاشقت هستم و ،

هرلحظه یادت میکنم ...

غ..ر..آ[ شنبه 100/8/8 ] [ 12:4 عصر ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

دیگر امکانات


بازدید امروز: 51
بازدید دیروز: 6
کل بازدیدها: 319952