سفارش تبلیغ
صبا ویژن

باید ازخون اوگفت و، دیوانه شد .... بایدم مثل مختارراهی میخانه شد

 

 

باید ازخون اوگفت و، دیوانه شد

بایدم مثل مختارراهی میخانه شد

 

بایدم گشت وگشت ، پروانه شد

بایدم چون شمع سوخت ودیوانه شد

 

ترک این تکرارایام ، ساده نیست

دستهای سردار، دادن ساده نیست

 

بایدم رفت ورقص خون کرد، زین دیار

بایدم راه رفت گرید وگرید ، بسیار

 

توی میدان جنگ قلم هستیم یا حسین  

ماغلام هستیم و بسیاریم ، یا حسین

 

غ..ر..آ

 [ سه شنبه 95/8/25 ] [ 11:19 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

ندیده عاشق ، چشمان توکشتم .... خبرداری ازاین دل ، تار وخستم

 

ندیده عاشق ، چشمان توکشتم

خبرداری ازاین دل ، تار وخستم

 

تومهمان ، باورم هستی هرشب

شبیه دل دیوانه بسیارداری امشب

 

مرادی ومریدت ، کشته ام دوست

زمین وآسمان را ، خوشیدی ای دوست

 

به غیرازتوکسی دردلم ، نیست  

به غیرازتوای سرو بی سر، گلی نیست   

 

اگریاربخواهی  یار ، با توهستیم

اگرزخمی خوریم ، باز با توهستیم

 

اگرزنجیرکنند ، پایم به بندی

بیایم اربعین چونکه شاهی وچنانی

 

توای نورالله نورترازنور

بیایم به پابوس ماه بنی هاشم ، ازره دور

 

غلامان خاک درگه هد هستند ای دوست

پذیراباش ای شاه ، غلامت هستم ای دوست

 

غ..ر..آ[ شنبه 95/8/22 ] [ 10:42 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

به غیرازعشق توقلبم به هیچ ، راضی نمیشه .... من وازاو نترسانید ،

 

به غیرازعشق توقلبم به هیچ ، راضی نمیشه

من وازاو نترسانید ، که عشق. بازی نمیشه

 

ازآن روزی که چشم دل ، به عشقت واکردم

محاله لحظه ای بتوان ، که ازتوجدا کردم

 

کنارت برگه ای هستم ، که دریا میشم

یه آرامشی داری ؛ که با تو همراه شم    

 

تماشایی ترین هستی ؛ تو ای کعبه دلها

چه حس خوبی است ؛ توهستی خانقای ما

 

چه احساسی غلام دارد ، غلامِ ، حلقه برگوشم

پرازآرمشم وقتی ؛ به اذن تو؛ م میشم

 

غ..ر..آ  [ پنج شنبه 95/8/20 ] [ 2:59 عصر ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

کی بهترازتومیفهمه ، مرا باز ..... زمین وآسمان ، باتوهم آغاز

 

کی بهترازتومیفهمه ، مرا باز  

زمین وآسمان ، باتوهم آغاز        

 

توقلبم باش و، تاکه بفهمم        

قرارگیرد دلم ، به دل بشینم      

 

تومیبخشی مرا ، با بدی هام ؟ 

نگاه کن شرم ، کرده چشمام        

 

هواسم هست که دل جامانده پیشت     

به کم راضی نمیشم ، جاماند پیشت        

 

تولم لایزال هستی ، درباورم من  

تو هستی ناخدای ، کشتی من     

 

توچشم من باش تا خوب ببینم

که چشمان توجادو کرد ، ما را    

 

شنیدی بدرقه کردم ، تنهایم را

نشستم هشتی و، چشمم  گرفت راه     

 

کجایی تاغلام ، روی ماهت راببینه     

کجایی تاکه ازحکم ، لبانت گل بچینه      

غ..ر..آ[ پنج شنبه 95/8/20 ] [ 2:39 عصر ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

گربگیرد اتصال ازگریه های نیمه شب ...... روشنی راجسته ام ، ازعاشق

 

گربگیرد اتصال ازگریه های نیمه شب

روشنی راجسته ام ، ازعاشقی نیمه شب

 

شاهدی دارم چودل سرگشته و ، رسوا اوست

پرده برداشت برمن وخلوت سرایم ، نیمه شب

 

چلچراغی در دل شب ، به دست آمد مرا

برگرفت ازناله های نیمه شب بازعاشقی

 

دیگرم میل به آفتاب ومهتاب نیست چرا؟

تا که درد آشنا شد نیمه شب ، با عاشقی

 

نیمه شب بازدلبرطناز ، آمد با نسیم

بوگل آمد نیمه شب باز ، باهوای نسیم

 

در دل عاشق نیست خیال انگیزتراز رویای او

رازنیک اندیشی یش ، در سرای عاشقی یست

 

کاروان آمد وصبح جدایی ، سرگرفت

تا سحرگفتم ازاو ، شاعری بهانه ا ست

 

همچوگل آیدغلام ، مهتاب ازقفای نیمه روز

مثل گل فصل کرد ، خالق مرا باعطر روز

 

غ..ر..آ[ جمعه 95/8/14 ] [ 9:38 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

باز این شب خاکستری چه بی صدا ازماگذشت...... ازتن ما ردشد و ، با

 

باز این شب خاکستری چه بی صدا ازماگذشت     

ازتن ما ردشد و ، با سایه ها درهم شکست       

 

همدم لحظه هام ، سرود سازمن توایی     

 شعله های غزل ، همدم شعرم توایی    

    

می شوم دلگیر ، اگرنباشی درغزل     

شب نشین قصه ی ، رویای شعروغزل      

 

توآسمان شعرمن ، تو اختر ترانه ایی               

با تو یکی شوم ، وقتی ترانه ام توایی       

 

صدای قلب غلام ، فاتح عشقم را ببین      

درواژهای غزل ، احساس روحم را ببین         

 

غ..ر..آ

 [ چهارشنبه 95/8/12 ] [ 8:2 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

تومی پیچی توی خاطراتم ...... گرفتار تو و ، آن لحظه هاتم

 

تومی پیچی توی خاطراتم 

گرفتار تو و ، آن لحظه هاتم

 

طلبکارم توباش ازمن یه عمری    

بده کارتو و عهد و ، وفا تم         

 

میان گل وبلبل و، فاصله      

فقط عشق ، وساطت میکنه            

 

شده سنگین غم ، روی شانه ام     

نباید به دیوارغم پشت کنم                     

 

توگل هستی ، توی زندگیم          

چقدر خام بودم ، نفهمیدمت      

 

توگرمای این خانه ای گلم     

خودم سرد بودم ، نبوئیدمت    

 

مگربلبلم ، ترک گل می کنه ؟      

غلام بی توکی ، ترک گل می کنه

       

غ..ر..آ [ یکشنبه 95/8/9 ] [ 1:14 عصر ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

مست جامت گشته ام ، امشب شبانی میکنم .... من شبانم با توامشب ، پا

 

مست جامت گشته ام ، امشب شبانی میکنم

من شبانم با توامشب ، پادشاهی میکنم

 

دست برکمرگیرم و ، جرعه ای نوش کنم

بی توجانا  حس ، نا توانی می کنم

 

بعدازآن شب زیرمهتاب هم ، آفتابی شدم

درمیان جمع رندان ، خودنمایی می کنم

 

می کشم نقش روخت را ، اندون سینه ام

برلبانت رنگ عناب را ، تداعی می کنم

 

یک شبم را میشود ، با توطننازی کنم ؟

مهلقا دست غلام گیرد و ، یار راضی کنم

 

چشم مستت رابنازم با تودلبر، دلربایئ میکنم

مثل بلبل شاخ گل دارم و ، دلربایی کنم

 

غ..ر..آ

 [ سه شنبه 95/8/4 ] [ 12:12 عصر ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

قرص ماه توهستی و ، برگه تنها منم ... به سفررفتی وترس نیایی ، با

 

قرص ماه توهستی و ، برگه تنها منم 

به سفررفتی وترس نیایی ، با من است        

 

به سفررفتی وننوشتی دوسه خط قابل ما            

بخورم من تکانی وکشم ، صدافسوس شما     

 

بگذارید که آه بکشم ازته دل ، آب شوم      

زره زره بکشم ، درد و کوتاه شم       

 

مثل افیون خطرناک ، بسوزم ودود شوم     

شعله های آتش ، یوسف ومعبود شوم       

 

مثل هیمی بسوزان به تنورو ، خاکم کن      

هرچه بد لایق ما هست ، توسزاروارم کن       

 

به خرابات نشستم ، شکستم به ادب مم شدم              

نکشید دست زعشقش غلام ، گرچه خاموش شدم      

 

غ..ر..آ[ دوشنبه 95/8/3 ] [ 9:48 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

دیگر امکانات


بازدید امروز: 37
بازدید دیروز: 73
کل بازدیدها: 319863