سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

باید ازخون اوگفت و، دیوانه شد .... بایدم مثل مختارراهی میخانه شد

 

 

باید ازخون اوگفت و، دیوانه شد

بایدم مثل مختارراهی میخانه شد

 

بایدم گشت وگشت ، پروانه شد

بایدم چون شمع سوخت ودیوانه شد

 

ترک این تکرارایام ، ساده نیست

دستهای سردار، دادن ساده نیست

 

بایدم رفت ورقص خون کرد، زین دیار

بایدم راه رفت گرید وگرید ، بسیار

 

توی میدان جنگ قلم هستیم یا حسین  

ماغلام هستیم و بسیاریم ، یا حسین

 

غ..ر..آ

 [ سه شنبه 95/8/25 ] [ 11:19 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

ندیده عاشق ، چشمان توکشتم .... خبرداری ازاین دل ، تار وخستم

 

ندیده عاشق ، چشمان توکشتم

خبرداری ازاین دل ، تار وخستم

 

تومهمان ، باورم هستی هرشب

شبیه دل دیوانه بسیارداری امشب

 

مرادی ومریدت ، کشته ام دوست

زمین وآسمان را ، خوشیدی ای دوست

 

به غیرازتوکسی دردلم ، نیست  

به غیرازتوای سرو بی سر، گلی نیست   

 

اگریاربخواهی  یار ، با توهستیم

اگرزخمی خوریم ، باز با توهستیم

 

اگرزنجیرکنند ، پایم به بندی

بیایم اربعین چونکه شاهی وچنانی

 

توای نورالله نورترازنور

بیایم به پابوس ماه بنی هاشم ، ازره دور

 

غلامان خاک درگه هد هستند ای دوست

پذیراباش ای شاه ، غلامت هستم ای دوست

 

غ..ر..آ[ شنبه 95/8/22 ] [ 10:42 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

به غیرازعشق توقلبم به هیچ ، راضی نمیشه .... من وازاو نترسانید ،

 

به غیرازعشق توقلبم به هیچ ، راضی نمیشه

من وازاو نترسانید ، که عشق. بازی نمیشه

 

ازآن روزی که چشم دل ، به عشقت واکردم

محاله لحظه ای بتوان ، که ازتوجدا کردم

 

کنارت برگه ای هستم ، که دریا میشم

یه آرامشی داری ؛ که با تو همراه شم    

 

تماشایی ترین هستی ؛ تو ای کعبه دلها

چه حس خوبی است ؛ توهستی خانقای ما

 

چه احساسی غلام دارد ، غلامِ ، حلقه برگوشم

پرازآرمشم وقتی ؛ به اذن تو؛ م میشم

 

غ..ر..آ  [ پنج شنبه 95/8/20 ] [ 2:59 عصر ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

کی بهترازتومیفهمه ، مرا باز ..... زمین وآسمان ، باتوهم آغاز

 

کی بهترازتومیفهمه ، مرا باز  

زمین وآسمان ، باتوهم آغاز        

 

توقلبم باش و، تاکه بفهمم        

قرارگیرد دلم ، به دل بشینم      

 

تومیبخشی مرا ، با بدی هام ؟ 

نگاه کن شرم ، کرده چشمام        

 

هواسم هست که دل جامانده پیشت     

به کم راضی نمیشم ، جاماند پیشت        

 

تولم لایزال هستی ، درباورم من  

تو هستی ناخدای ، کشتی من     

 

توچشم من باش تا خوب ببینم

که چشمان توجادو کرد ، ما را    

 

شنیدی بدرقه کردم ، تنهایم را

نشستم هشتی و، چشمم  گرفت راه     

 

کجایی تاغلام ، روی ماهت راببینه     

کجایی تاکه ازحکم ، لبانت گل بچینه      

غ..ر..آ[ پنج شنبه 95/8/20 ] [ 2:39 عصر ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

گربگیرد اتصال ازگریه های نیمه شب ...... روشنی راجسته ام ، ازعاشق

 

گربگیرد اتصال ازگریه های نیمه شب

روشنی راجسته ام ، ازعاشقی نیمه شب

 

شاهدی دارم چودل سرگشته و ، رسوا اوست

پرده برداشت برمن وخلوت سرایم ، نیمه شب

 

چلچراغی در دل شب ، به دست آمد مرا

برگرفت ازناله های نیمه شب بازعاشقی

 

دیگرم میل به آفتاب ومهتاب نیست چرا؟

تا که درد آشنا شد نیمه شب ، با عاشقی

 

نیمه شب بازدلبرطناز ، آمد با نسیم

بوگل آمد نیمه شب باز ، باهوای نسیم

 

در دل عاشق نیست خیال انگیزتراز رویای او

رازنیک اندیشی یش ، در سرای عاشقی یست

 

کاروان آمد وصبح جدایی ، سرگرفت

تا سحرگفتم ازاو ، شاعری بهانه ا ست

 

همچوگل آیدغلام ، مهتاب ازقفای نیمه روز

مثل گل فصل کرد ، خالق مرا باعطر روز

 

غ..ر..آ[ جمعه 95/8/14 ] [ 9:38 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

باز این شب خاکستری چه بی صدا ازماگذشت...... ازتن ما ردشد و ، با

 

باز این شب خاکستری چه بی صدا ازماگذشت     

ازتن ما ردشد و ، با سایه ها درهم شکست       

 

همدم لحظه هام ، سرود سازمن توایی     

 شعله های غزل ، همدم شعرم توایی    

    

می شوم دلگیر ، اگرنباشی درغزل     

شب نشین قصه ی ، رویای شعروغزل      

 

توآسمان شعرمن ، تو اختر ترانه ایی               

با تو یکی شوم ، وقتی ترانه ام توایی       

 

صدای قلب غلام ، فاتح عشقم را ببین      

درواژهای غزل ، احساس روحم را ببین         

 

غ..ر..آ

 [ چهارشنبه 95/8/12 ] [ 8:2 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

تومی پیچی توی خاطراتم ...... گرفتار تو و ، آن لحظه هاتم

 

تومی پیچی توی خاطراتم 

گرفتار تو و ، آن لحظه هاتم

 

طلبکارم توباش ازمن یه عمری    

بده کارتو و عهد و ، وفا تم         

 

میان گل وبلبل و، فاصله      

فقط عشق ، وساطت میکنه            

 

شده سنگین غم ، روی شانه ام     

نباید به دیوارغم پشت کنم                     

 

توگل هستی ، توی زندگیم          

چقدر خام بودم ، نفهمیدمت      

 

توگرمای این خانه ای گلم     

خودم سرد بودم ، نبوئیدمت    

 

مگربلبلم ، ترک گل می کنه ؟      

غلام بی توکی ، ترک گل می کنه

       

غ..ر..آ [ یکشنبه 95/8/9 ] [ 1:14 عصر ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

مست جامت گشته ام ، امشب شبانی میکنم .... من شبانم با توامشب ، پا

 

مست جامت گشته ام ، امشب شبانی میکنم

من شبانم با توامشب ، پادشاهی میکنم

 

دست برکمرگیرم و ، جرعه ای نوش کنم

بی توجانا  حس ، نا توانی می کنم

 

بعدازآن شب زیرمهتاب هم ، آفتابی شدم

درمیان جمع رندان ، خودنمایی می کنم

 

می کشم نقش روخت را ، اندون سینه ام

برلبانت رنگ عناب را ، تداعی می کنم

 

یک شبم را میشود ، با توطننازی کنم ؟

مهلقا دست غلام گیرد و ، یار راضی کنم

 

چشم مستت رابنازم با تودلبر، دلربایئ میکنم

مثل بلبل شاخ گل دارم و ، دلربایی کنم

 

غ..ر..آ

 [ سه شنبه 95/8/4 ] [ 12:12 عصر ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

قرص ماه توهستی و ، برگه تنها منم ... به سفررفتی وترس نیایی ، با

 

قرص ماه توهستی و ، برگه تنها منم 

به سفررفتی وترس نیایی ، با من است        

 

به سفررفتی وننوشتی دوسه خط قابل ما            

بخورم من تکانی وکشم ، صدافسوس شما     

 

بگذارید که آه بکشم ازته دل ، آب شوم      

زره زره بکشم ، درد و کوتاه شم       

 

مثل افیون خطرناک ، بسوزم ودود شوم     

شعله های آتش ، یوسف ومعبود شوم       

 

مثل هیمی بسوزان به تنورو ، خاکم کن      

هرچه بد لایق ما هست ، توسزاروارم کن       

 

به خرابات نشستم ، شکستم به ادب مم شدم              

نکشید دست زعشقش غلام ، گرچه خاموش شدم      

 

غ..ر..آ[ دوشنبه 95/8/3 ] [ 9:48 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

دیگر امکانات


بازدید امروز: 165
بازدید دیروز: 236
کل بازدیدها: 244416