سفارش تبلیغ
صبا ویژن

مادرم هرزمان می دیدمت انگارخدارادیدام

 (مادرم)

 

مادرم هرزمان می دیدمت انگارخدارادیدام

درطواف عطرپیراهنت نورخدا را دیدام

 

آسمان پیش بخشش های تو، بی وسعت است

خندهایت چشمه ی امید و ریشه درمن است

 

مادرم باوجود توبه شوکت وحکمت رسیدم

ترسم ازبن بست نبود، بادعایت مقصدرسیدم

 

ردپایت تا بهشت وخانه ازعطر تواست

گرمی دستان توخون رگهای من است

 

 سجده برسجاده ات عشق درمن است

 آن نوازشها ی دستت درمان دردهای من است

 

مادرم توماورای عشق درجهان بودی برایم

زیباترین فرشته ی زمین وآسمان بودی برایم

 

رسم است (غلام ) پروانه باشد ، پربسوزد

شمع بودی ونوردادی تاپروانه هاگرددبگردند

 

غ..ر..آ[ دوشنبه 94/11/19 ] [ 7:34 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

پیروزی انقلاب اسلامی زلزله ایی ویرانگر برای جهان غرب

 

پیروزی انقلاب اسلامی زلزله ایی ویرانگر برای جهان غرب

  پیروزی انقلاب اسلامی به معنای صدورپیام وارزشها وبه حرکت درآمدن موجی رهایی بخش درکشورهای همسایه بود،

 که حتی اولین کشور که همزمان باانقلاب اسلامی انقلاب کرد کشور نیکاراگوئه بود ،

که امریکا ورقیب او شوروی درجهان به فکرافتادن که ازاین حرکت جلوگیری کنند همزمان باحرکتهای آمریکا ....

درمنطقه باهمکاری رژیم اسرائیل وفاشیستهای درلبنان وفلسطین ، ودرافقانستان شوروی باکودتای خونین واشغال این

کشور تاازحرکتهای اسلامی وعدالت جلوگیری کنند وهمزمان باجشن انقلاب حرکتهای ضدانقلاب درمنطقه کردستان .

وشمال وطبل جنگ درمنطقه ازسوی عراق توسط رژیم افلقی وحمایتهای بی دریغ غرب وحرکتهای موزیانه وهابی ها

عربستان که چشم موفقیت شیعه را نداشتند وازحرکت وجنبشهای اسلامی وبه قدرت رسیدن ایران درمقابل رژیم غربی

وباج ندادند به شرق بود وازشعار اصلی مردم ایران که (نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی) بود که به رهبری امام  

خمینی شکل وپا گرفت : و تاریخ گویای حقیقت است ، پس ازجنگ جهانی ودم نظمی ظالمانه ایی برجهان حکمفرما شد.

که جهان رابه دوقطب بین دوقدرت شرق وغرب تقسیم شد وسازمانهای نظامی به نام ورشو وناتو نگبانهای ناعادلی بودند

که هیچ حرکتی درجهان بدون وابستکی وهمکاری این ود قطب انجام نگیرد ،

واین یک واقیت درعصرحاضراین جهان است که یک ملت واحد فارق ازاحزاب ودسته وکروه درجهان به رهبری نهضت

امام خمینی  وبامبارزه با امپریالیست آمریکا درافتاد وشکست را براین دوقطب تحمیل کرد ،

وحتی ادعای مبارزه ضدامپریالیست کمونیست هارا برملا ساخت وبرای نخستین بار درجهان عصرحاضر اسلام رابه عنوان

عامل حرکت در پهنه مبارزات ملتها  مطرح ساخت همچنا نکه (کاندی ) رهبر هندوی ها گفته : بود حرکت انقلاب را ازامام

حسین (ع) آمو ختم  و از این رو بیست دو22  بهمن را تنها به عنوان روز پایانی رژیم سیاسی و آغاز حیات رژیم دیگر تلقی

کنیم بلکه بیشتر به یک معجزه شبیه است تا تحول عادی به جزامام خمینی درحواد ث و تحولات وقوع  چنین  پیروزی را

حتی تاواپسین روزهای رژیم شاه ناممکن میدانستند ، وچنین بود که پس از پیروزی صبحدم 22 بهمن 1357  دشمنیهای

غرب واروپاه ویگر رژیمهای  وابسته به آمریکا وحتی رژیم شوروی  درمشارکت داشتند و ناخرسند ازاتفاقی که در ایران

افتاده بودند ، و در تجهیزات صدام را حمایت درجنگ با جمهوری اسلامی  کرد وامام خمینی با همان منطقی که نهضت

اسلامی را آغاز کرده بود با تمام  فشارها وفتنه های خارجی انقلاب را هدایت کرد ، واین واقعیت  را به جوانان مان باید

بفهمانیم تا جشن 22بهمن را با شگوه تربرگذارکنیم ،

22بهمن برهمه ی دلسوختکان انقلاب اسلامی مبارک

غ..ر..آ

 [ جمعه 94/11/16 ] [ 9:36 عصر ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

من به الفاظ الف.لام.ومیم

 

 

 

 

 

من به الفاظ الف.لام.ومیم

چشم مستش ، مراعاشق ودیوانه نمود

به همان خال لبش ، عاشق وپیمانه نمود

 

دل به عشقش چوبستم که مرایارشود  

شرط عشق است که مرا واله زکاشانه نمو


چشم مستش همه جا چشم مرامی گرداند

آن چنان شدکه مرا درصف افسانه نمود  

  

برو ای زاهد رند ، حیله مکن نزدغلام

که به درگاه شه حلقه جانانه نمود

 

من به الفاظ. الف .لام .ومیم .چو هشیارشدم

مجلس انس خودش برد و دردانه نمود

غ..ر..آ

 

 

 

 

 [ جمعه 94/11/9 ] [ 7:49 عصر ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

(دفترخاطراتم انگاربهانه می گرفت)

 

 

(دفترخاطراتم انگاربهانه می گرفت)

 

دیدم شبی بخواب ، کسی زمن بهانه می گرفت  

 دفترخاطراتم انگار ، بهانه می گرفت  !

 

دلم  سراغ تورازتو نشانه  می گرفت

دلم کنارت بود و باز ، سراغ خانه می گرفت

 

می گشتم آن دمی ، که ازپی نخودسیاه

سرکه می کشیدغلام ، دلش بهانه می گرفت

 

 

نغمه بلبل است وآن شاخ گل و ، آن دلبری

لیلی در خانه بود و مجنون ، بهانه می گرفت

 

غ..ر..آ        [ پنج شنبه 94/11/1 ] [ 10:14 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

دیگر امکانات


بازدید امروز: 33
بازدید دیروز: 73
کل بازدیدها: 319859