سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

توای رویای شیرینم ، چرا درخواب نمی آیی؟ ... تودرمرداب قلبم نیل

توای رویای شیرینم ،

چرا درخواب نمی آیی؟ ...

تودرمرداب قلبم نیلوفر ،

چرادیگرنمی آیی؟ ...

بیابان کشته ام باران ،

چراحالم نمی پُرسی! ...

کناربرکه ایستادم ،

زمان راثانیه درثانیه دارم ...

برای رویت تصویرت ،

چرا مهتاب نمی آیی؟ ...

به تنگ آمد نفسهایم ،

باورکن ...

به قدریک دم وآه مسیحا ،

چرا آخرنمی آیی؟ ...

غ..ر..آ[ دوشنبه 100/3/31 ] [ 4:34 عصر ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

جان فدای هرنگه هت ، که مست خراباتم کرد ...

جان فدای هرنگه هت ،

که مست خراباتم کرد ...

 

آن چشم سیاهت عاشق و ،

چشم براهم کرد ...

 

هردم به نظرآید ،

رُخت درآئینه ...

 

جزتوکس راه ندهم ،

در آئینه ...

 

مصرع شعرم خم ابروی تو و ،

تلاوت میکنم آیه های ترا ...

 

غ..ر..آ

 [ یکشنبه 100/3/30 ] [ 8:31 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

منزلگه چشمان توشد ، قراگاه دلم ... به که گویم جزتو ، که شیدا

منزلگه چشمان توشد ،

قراگاه دلم ...

به که گویم جزتو ،

که شیدا شد دلم ...

خورشید سفر میکند ،

هرروزهنگام غروب ...

توبمان ،

ای نوازشگردلم ...

به چه سازی بسرایم ،

غزلهای ترا ...

توسرای نغمه به لب ،

بنشیند به دلم ...

غ..ر..آ[ پنج شنبه 100/3/27 ] [ 4:32 عصر ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

چهره ات برگ گل ، نازترازگل توایی ... رازصد غنچه ی نشکفته گل ،

چهره ات برگ گل ،

نازترازگل توایی ...

رازصد غنچه ی نشکفته گل ،

باز توایی ...

شادکن دل ما ،

چنگی بزن برساز ...

نغمه پرداز دراین پرده و ،

سازتوایی ...

ازتوی وصحبت تو ،

آنچنان مست شوم ...

قصه ی عشق جانسوز ،

بازتوایی ...

نکشم دست از دامن او ،

ای فلک ...

همه راز ودست نیازم ،

توایی ...

شمع افروز منی ،

غروب چوخورشید مکن ...

آتش بوسه و ،

نغمه طناز توایی ...

گفتم :عطرترا ،

حس میکنم درهمه جا ...

روح نوازگل و ،

شمیم صحرا توایی ...

ای خداوند وفا ،

ازغلام روی متاب ...

چون دراین سلسله ،

مجنون نوازتوای ...

گره خورده دل دیوانه ،

به گیسوی یار ...

که دراین کوی ،

دیوانه نواز توایی ...

غ..ر..آ[ پنج شنبه 100/3/27 ] [ 4:31 عصر ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

ازپنچره امشب به مهتاب ، سرککشیدم ... برزلف تو در رویا ، شانه

ازپنچره امشب به مهتاب ،

سرککشیدم ...

برزلف تو در رویا ،

شانه کشیدم ...

چشم دوختم ،

برحوض کاشی ...

من نقش ترا ،

به فیروزه کشیدم

یک لحظه کشیدباد ،

شانه به زلفت ...

من عطرترا ،

به حس دل چشیدم ...

الفاظ ترا به لحجههایی ،

باعطرمُشک نوشتم ...

عهدی که غلام بست ،

ازسرپیمان ...

ازعهد ی که بستم ،

دل نبریدم ...

غ..ر..آ[ یکشنبه 100/3/16 ] [ 7:8 عصر ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

من کویرم ، تشنه به لبهای توام ...

من کویرم ،

تشنه به لبهای توام ...


کرمی کن ببار ،

تشنه ی دستان توام ...


نبود تاب وتوانِ ،

ره دور ...


وصل به راه کن مرا ،

که زبی راه تو مُردام ...

غ.. ر.. آ[ سه شنبه 100/3/11 ] [ 8:11 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

با عطرتوبیدار شد ، دنیای عشق ... دربوسه گرمت ، گرفتارشدعشق ..

با عطرتوبیدار شد ،

دنیای عشق ...

دربوسه گرمت ،

گرفتارشدعشق ...

هرجای جهان ،

چرخید خورشید ...

باصبح سلاموبخیر ،

بیدارشدعشق ...

ما درتب آن بوسه ،

گرفتارشدیم جانا ...

هرجا که شدیم تشنه ی دیدار ،

یعنی عشق ...

غ..ر..آ[ یکشنبه 100/3/9 ] [ 2:47 عصر ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

از رازچشمانِ تو ، نوشتن ونوشتم ... ازعشق توگفتن و ، به دفترم

از رازچشمانِ تو ،

نوشتن ونوشتم ...

ازعشق توگفتن و ،

به دفترم نوشتم ...

انکار نکنم ،

نگهت را. زمستی ...

نقش دلسوخته را ،

بردر ودیوارکشیدم ...

میترسم ازحرف جدایی ،

چاره دگر چیست ؟ ...

سهم من دیوانه از ،

تب عشق چیست؟ ...

ازچشمان تومست وبگو ،

باده میخانه دگرچیست؟ ...

غ..ر..آ[ جمعه 100/3/7 ] [ 7:49 عصر ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

دیگر امکانات


بازدید امروز: 145
بازدید دیروز: 236
کل بازدیدها: 244396