سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

ین عمر گرنمایه برفت ، روانتر تراز جوی آب ...

این عمر گرنمایه برفت ، 

روانتر تراز جوی آب ...


نگذارکه شود سیل و ،

بیهوده رود ...


حیف نیست که عمر ،

درلغوبرود؟ ...


هزاراستغفاریاربّ ،

اندیشه عطاکن که آبرونرود

غ..ر..آ

 [ دوشنبه 99/9/24 ] [ 9:0 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

چشم تو کهنه شراب را ، پیشم معنا کرد ... حق بده چشمت مرا ،

چشم تو کهنه شراب را ،

پیشم معنا کرد ...

 

حق بده چشمت مرا ،

باعاشقی آشنا کرد ...

 

آه خطرکردم و ،

دل به دریای چشمانت زدم ...

 

چشم تو دریا شد و ،

دریا تو گرفتارم کرد ...

غ..ر..آ[ یکشنبه 99/9/23 ] [ 9:56 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

حکم دل خواستم ، که برگش آس باشد ... عشق من پیش او ، خاص باشد

 

حکم دل خواستم ،

که برگش آس باشد ...

عشق من پیش او ،

خاص باشد ...

قلبم غیراو ،

پیش کسی خاص نشد ...

خواستم انگشتری دستش ،

قطعه ای الماس باشد ...

هی تقلا کردم درمکتبش ،

بفهمد عاشقم ...

نمره های واحد عشقم ،

خاص باشد ...

واندرون مکتب عشق ، 

سهم دلم نزد او ...

عندٌمایَذهَبٌ فی الجَنِته ،

وَالناس باشد ...

غ..ر..آ[ شنبه 99/9/22 ] [ 8:38 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

بوی سرگردان من ، بوی ترا دارد و ...

بوی سرگردان من ،

بوی ترا دارد و ...


آن نگاهت ،

آتش میزند مرا ...


چشمم به پنچره مرموزیست ،

کاش می دانستم چرا؟ ...


درتواقامت دارم و،

میفهمی مرا ...

غ..ر..آ[ پنج شنبه 99/9/20 ] [ 10:12 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

کمک کرد ، دعای تو ... وبرف آمد ، گرفت راهم ... هنوزم ،

کمک کرد ،

دعای تو ...

وبرف آمد ،

گرفت راهم ...

هنوزم ،

ردپای تو ...

نشان میدهد ،

راهم ...

اگرچه گنگ است ،

راه ...

ومیپیچد زوزه ،

شیطان ...

دلم گرم است ،

به بوی تو ...

وتوهستی ،

مونس راهم ...

غ..ر..آ[ چهارشنبه 99/9/19 ] [ 4:17 عصر ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

برسنگ فرش نقرای موج آبها ، ترا دیدم ... براوج قله های دل ان

برسنگ فرش نقرای موج آبها ،

ترا دیدم ...

 

براوج قله های دل انگیز ،

ترا دیدم ...

 

براوج قله های برف پوش ،

ترا دیدم ...

 

حتیٌ درعمق بیشه های خموش هم ،

ترا دیدم ...

غ..ر..آ[ سه شنبه 99/9/18 ] [ 10:5 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

خبرداری که هرصبح ، بی تو دلشوره میگیرم ... خودم بهترخبر دا

خبرداری که هرصبح ،

 بی تو دلشوره میگیرم ...

 

خودم بهترخبر دارم ،

نمی دانی ؟ ...

 

پریشان میشود این دل ،

که ازعشقت دست بردارم ...

 

میریزد این پر وبالم ،

بدون عشق می فهمی ؟ ...

 

اگرعاشق باشی ،

میفهمی ...

 

مثال قناری پرریز و ،

دلشوره می گیرم ...

غ..ر..آ[ شنبه 99/9/15 ] [ 6:17 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

جمعه شد شاید نیامدنت ، دلیل محکمی باشد ...

جمعه شد شاید نیامدنت ،

دلیل محکمی باشد ...


باهرزخم زبانی ،

نامت مرحمی باشد ...


تامرزجنون رسیدایم ،

بیا که ایام تلخ شد ...


دلیل نیامدنت شاید ،

حکمت دیگری باشد ...

غ..ر..آ[ شنبه 99/9/15 ] [ 6:12 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

من از ابر وسیل و ، بارانش نترسم ... ازآن چشمان گریان و ، قهرپ

من از ابر وسیل و ،

بارانش نترسم ...

ازآن چشمان گریان و ،

قهرپنهانش ترسم ...

هوای چشمانت ابریست عزیزم ،

من ازغم پنهانش ترسم ...

سیا وتیره گشته ،

آسمان خاطراتم ...

من از زخم زبان ،

این وآن می ترسم ...

عجب صبری خدا دارد ،

وانیهمه عصیان ...

من مخلوق هنوزم ،

ازپس لرزها می ترسم ...

کجاست جنت درآنجاهم ،

غمی هست یا نه ؟ ...

من ازغم اینجا بیزارو ،

از آنجاهم می ترسم ...

غ..ر..آ

 [ جمعه 99/9/14 ] [ 8:44 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

گربمانی با دلم تو ، درقفس هم خوشم ... عشقت زد آتش مرا ، زین ش

گربمانی با دلم تو ،

درقفس هم خوشم ...

عشقت زد آتش مرا ،

زین شرر هم خوشم ...

 

پشت آن پنچره گوش بودم ،

غزلهای ترا ...

آه حسودم به آن پنچره و ،

زین حسادت خوشم ...

 

عطر بویت بهتراز ،

عطرگلاب قمصراست ...

من ازآن نه وها ولبت ،

وبله هایت خوشم ...

 

کوچه باغ عشقتت گلزار و ،

بگذاربلبل باشم عزیز ...

ازغزلهای لبت ،

سرمست و خوشم ...

 

غ..ر..آ[ پنج شنبه 99/9/13 ] [ 3:48 عصر ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

دیگر امکانات


بازدید امروز: 158
بازدید دیروز: 236
کل بازدیدها: 244409