سفارش تبلیغ
صبا ویژن

درمردمک چشم من ، تو شهپر وشاهین ... من صیدم و ما را ، توشکاری

درمردمک چشم من ،

تو شهپر وشاهین

من صیدم و ما را ،

توشکاری

 

برما نظرافکن به یک ،

گوشه چشمت

شاهین توایی ،

به اَبروباران سواری

 

صیدم توایی و ،

ما را تو شاهی

فردا تو مرا سروری کن ،

که شاهی

 

حالا توهمان خزانه? ی ،

عالم غیبی

این جان غلامِ فدیت ،

کجایی !

 

اینکه جهان ،

صید جانی? زمان است

حالا بیا ،

که هادی کلُ جهانی

 

 

غ..ر..آ[ سه شنبه 96/6/28 ] [ 10:51 عصر ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

آنروزکه درآئینه شدم ، خیره به رخسار .... گفتم:چه بگویم ، ازاین

 

آنروزکه درآئینه شدم ،

خیره به رخسار

گفتم:چه بگویم ،

ازاین دل گرفتار

 

درمردمک چشم ،

سرمه کشیدم

گفتم:که تو تودانی ،

که ازعشق چه کشیدم

 

کی خواهد آمد ،

پنجه برتارزنیم باز

برتن بزنیم عطر ازآن ،

قوطی عطار

 

من خیره به آئینه واین ،

موی سفیدم

از دوری او ،

رنج کشیدم

 

گفتم:چه به گویم ،

ازاین حسرت دوری

هم کیش ومات شد غلام ،

ازاین صبوری ؟

 

 

غ..ر..آ[ یکشنبه 96/6/26 ] [ 12:31 عصر ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

کجا ست شهزاد وحافظ ،... که این گیسوبلند ملامت میکند ما را

 

کجا ست شهزاد وحافظ ،

که این گیسوبلند ملامت میکند ما را

به یک تارگیسویش آویختم آرزوهایم ،

کجا یندحکایت کنند ما را

 

اگرازوادی ماهم گذشتی روزی ،

به دیدارم بیا وملامت کن ما را

من ازقبله خاتون برایت شعرمیسازم ،

به عطراندامت،درآویز. ما را

 

غزالان گردن برافزایند ،

تماشا کنند چشم ما را

به شوق آن چمیدن رفتنت ازباغ ،

تماشا مکنند ما را

 

اگردست نوازشگرکند رنگین ،

حجله ی ما را

غلام برتن کندخلعت ،

به شق دیدنت یارا

 

 

غ..ر..آ[ پنج شنبه 96/6/23 ] [ 3:6 عصر ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

زارشد چشمم ، ازنیا مدن تو ... می دود به ره ، به شوق دیدن تو

 

زارشد چشمم ، ازنیا مدن تو

می دود به ره ، به شوق دیدن تو

 

رشک میبرم به شبنم ، روی گل

که چمیده تاسحر ، پا به پای تو

 

بیا به رخسارما کمی ، رنگ امید بپاش

چوماهتاب زلف خود ، به شب مپوش تو

 

بیا وشبم را ، پراز ستاره کن

توماهتاب باش و ، عطرگل یخ را تازکن

 

بیاکه غلام را خوش باد ، از چمید نت

سحرآمد وبلبل چه کند ، وقت رفتن نت

 

 

غ..ر..آ[ دوشنبه 96/6/13 ] [ 9:49 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

زارشد چشمم ، ازنیا مدن تو ... می دود به ره ، به شوق دیدن تو

 

زارشد چشمم ، ازنیا مدن تو

می دود به ره ، به شوق دیدن تو

 

رشک میبرم به شبنم ، روی گل

که چمیده تاسحر ، پا به پای تو

 

بیا به رخسارما کمی ، رنگ امید بپاش

چوماهتاب زلف خود ، به شب مپوش تو

 

بیا وشبم را ، پراز ستاره کن

توماهتاب باش و ، عطرگل یخ را تازکن

 

بیاکه غلام را خوش باد ، از چمید نت

سحرآمد وبلبل چه کند ، وقت رفتن نت

 

 

غ..ر..آ[ دوشنبه 96/6/13 ] [ 9:47 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

توکجای زپی ات ، ره صحرا گرفتم .... همه جا رد پایت ، زگل رعنا گ

توکجای زپی ات ،

ره صحرا گرفتم

همه جا رد پایت ،

زگل رعنا گرفتم

 

یک جهان باغ بود و ،

تو نبودی چرا ؟

که سراغ گل رعنا ،

به صحراگرفتم

 

دیدام سوی فلک بود و ،

دعای همه شب

که سراغ تو به صحرا ،

ز هر پیر گرفتم

 

مه بود وثرّیا و ،

من درفکر خیال

که سراغ تو ازآن ،

اختر زیبا گرفتم

 

توبیا برسربالین غلام ،

ای حبیب

که درآینه روشن همه خوبان ،

سراغ توگرفتن

 

ز درآ  ده محرم ،

ای حبیب

که به اذنت انتقام ،

حجی ها گرفتن !

 

 

غ..ر..آ[ شنبه 96/6/11 ] [ 1:54 عصر ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

غزل

درشب تاریک وسکوت ،

پیدایت کردم

درآسمان ملول دلم ،

صدایت کردم

 

میان دستم نگاه آبی ماه بود و ،

یک جرعه امید

دلم زنا امیدی ،

بر نجهید

 

تمام شب میان سینه ی من ،

ستاره درخشید در دیده من

 

بیادعشق ،

سروسامان گرفتم

 امان از دیده و ،

این دل من

 

هرآنچه دیده دید ،

یاد تومی کرد

هوس دورازغلام و ،

یاد تومی کرد

 

 

غ..ر..آ [ یکشنبه 96/6/5 ] [ 9:11 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

سبزی ساقه که روح مرا ، نوازش میکرد .. درد دل باسنگ میکردم و ،

 

سبزی ساقه که روح مرا ،

نوازش میکرد

درد دل باسنگ میکردم و ،

اوگوش میکرد

 

مرده بودم همچوبرگهای ،

خزان

آن شراب روی او ،

مدهوشم کرد

 

میدمید دَم. به مردابِ ،

رکهای تنم

ازباده اومست و ،

تن نوش کرد

 

آن دّره بنفشی که ،

حصارم کردبود

در دَم بلبل دَمید وازخواب ،

بیدارم کرد

 

رنگ می باخت ومیکریخت ،

سایه ها

ازنورطلائ ، ماهی? مُرداب ،

بازی میکرد

 

گوش کن غلام. چون سنگ ،

نشنید نگیر

ازباده خوش و اورا ،

نادیده نگیر

 

 

غ..ر..آ[ چهارشنبه 96/6/1 ] [ 8:55 صبح ] [ غلامرضا رمضانی آقداش ]

دیگر امکانات


بازدید امروز: 30
بازدید دیروز: 73
کل بازدیدها: 319856